10901

Myoglobin

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Urin

Rör el. motsv

Koniskt plaströr polypropen ("polypropylen"), 10 mL.

Provtagning

10 mL stickprov.

Hantering

Analyseras omgående.

Transport

Provet transporteras fryst.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

U-Myoglobin

Metod

Metodtyp

Immunkemi ECL

Storhet

Substansmängdskoncentration

Enhet

µg/L

NPU-Kod

NPU19866

Ackrediterad

Nej

Referensvärden

Referensintervallsinformation
Detektionsgräns: <22 µg/L
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.