12140

Albumin

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Gelrör 5 mL

Provtagning

Venöst
Ingår i gruppanalysen S-Proteiner fraktionerade.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Centrifugeras i 10 minuter efter att provet koagulerat. g-tal enligt rörleverantörens specifikation. Se provtagning & centrifugering av serumrör på www.kliniskkemi.se "Provtagning allmän information"

Transport

Om provet inte anländer till laboratoriet inom 8 h skall provet centrifugeras före transport. Om provet inte anländer till laboratoriet inom inom 2 dygn avskiljes serum och fryses. Transporteras fryst,

Remiss

Remiss

Remiss 1 Klinisk kemi alternativt Beställningsetikett

Remissord

S-Albumin (imm)

Metod

Metodtyp

Immunokemisk metod, nefelometri (turbidimetri under jourtid)

Storhet

Substansmängdskoncentration

Enhet

g/L

NPU-Kod

SWE05155

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

BarnÅldersintervallReferensintervall
 <1 år26 - 50
 1 år - <18 år36 - 50

 

VuxnaÅldersintervallReferensintervall
 18 år - <41 år36 - 48
 41 år - <71 år36 - 45
 >=71 år34 - 45
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.