1236

Dihydroxifenylalanin

Synonymer

L-Dopa \ Levodopa

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Plasma

Rör el. motsv

7 mL (drar 6 mL) K2-EDTA eller heparinrör

Provtagning

Utföres efter överenskommelse med laboratoriet.
Kontakta laboratoriet tel. 031-3428870

Hantering

Provet kylcentrifugeras vid 4 °C inom 30 min vid 2000 g i 10 min. Plasman avskiljes och fryses

Transport

Provet skickas fryst till Laboratoriet för Klinisk Kemi

Remiss

Remiss

Beställningsetikett alternativt Remiss 1 Klinisk kemi

Remissord

P-Levo-Dopa

Metod

Metodtyp

Högtrycksvätskekromatografi (HPLC) med EC-detektion

Storhet

Substansmängdskoncentration

Enhet

nmol/L

NPU-Kod

saknas

Ackrediterad

Nej
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.