12394

Csv-Alzheimermar(li)

Synonymer

Demensmarkörer \ Alzheimermarkörer

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Cerebrospinalvätska/likvor

Rör el. motsv

Polypropen ("polypropylen") 10 mL eller 12 mL.

Provtagning

Lumbalpunktion minst 10 mL tappas i ett rör (barn <16 år 3 mL). Vid stickblödning kasseras den första mL.
I gruppen ingår Csv-Tau, Csv-beta-Amyloid (Csv-ß-Amyloid1-42) och Csv-Fosfo-tau (Csv-Ptau). Minsta volym 1 mL.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Därefter kan likvor fraktioneras för analys på andra laboratorier. Efter cellräkning centrifugeras provet vid 2000 g i 10 min och hälls över i ett nytt polypropenrör.

Transport

Om provet anländer till laboratoriet inom 24 h centrifugeras provet och transporteras i rumstemperatur förpackat i provhylsa och vadderat kuvert.
Om provet inte anländer till laboratoriet inom 24 h skall provet centrifugeras före transport. Centrifugerad likvor fryses i kryorör, portionerna skickas frysta. Proverna får inte tinas. Transporteras med kolsyreis i frigolitlåda. Undvik att skicka proverna över en helg.

Remiss

Remiss

Remissord

Csv-Alzheimermar(li)

Metod

Metodtyp

 

Ackrediterad

Nej
 

Ingående analyser

Csv-Amyloid beta 42
Csv-Fosforylerat tau
Csv-Tau protein
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.