12982

Klorid

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Svett

Rör el. motsv

 

Remiss

Remiss

Metoden utföres efter överenskommelse.

Remissord

Svett klorid titr.

Metod

Metodtyp

Titrimetri

Storhet

Substansmängdskoncentration

Enhet

mmol/L

NPU-Kod

NPU04126

Ackrediterad

Nej

Referensvärden

 ÅldersintervallReferensintervall
  <40
Referensintervallsinformation
Svett klorid < 40 mmol/L. Normalt fynd (<6 månader <30mmol/L) Svett klorid 40 - 60 mmol/L. Gränsvärde (<6 månader 30-60mmol/L)* Svett klorid > 60 mmol/L. Förhöjt värde* *Vid upprepade gränsvärden eller förhöjda värden rekommenderas kontakt med CF-mottagningen.
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.