13261

Nitisinon

Synonymer

Orfadin \ NTBC

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Gelrör 5 mL eller kapillärprov i motsvarande mikrorör

Provtagning

Venblod

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Centrifugeras vid 1300 - 1800 g i 10 min efter att provet har koagulerat. Centrifugerat förslutet gelrör kan förvaras i kyla 24 h. Om serum hälls av i ett annat rör kan det förvaras i kyla 7 dygn.

Transport

Om provet inte anländer till laboratoriet inom 2 h skall provet centrifugeras före transport.

Remiss

Remiss

Remissord

S-Nitisinon

Metod

Metodtyp

Vätskekromatografi-Masspektrometri

Storhet

Substansmängdskoncentration

Enhet

µmol/L

NPU-Kod

Saknas

Ackrediterad

Ja

Bakgrund

Nitisinon (NTBC, Orfadin®) är en inhibitor av 4-hydroxyfenylpyruvatdioxygenas
och används för behandling av tyrosinemi typ I (OMIM 276700).
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.