14149

Hematopoetiska stamceller totalt

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Blod/Benmärg

Rör el. motsv

 

Provtagning

1 mL benmärgsaspirat
Rör med odlingsmedium beställes från laboratoriet tel: 031-342 1248. Benmärgsaspiratet sätts sterilt till rör med odlingsmedium. Även leukaferesmaterial kan användas.

Hantering

Förvaras i rumstemperatur. Får ej frysas. Skyddas för ljus Sterilt

Transport

Transporteras snarast till laboratoriet förpackat i provhylsa och vadderat kuvert

Remiss

Remiss

Remissord

B/M-Tot. antal CFU

Metod

Metodtyp

beräkning

Enhet

/1x105 celler

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

Referensintervallsinformation
Se bedömning vvid utlåtande.
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.