14188

Tyreoideahormoner, utredning av misstänkt analysinterferens

Synonymer

Thyreoidea interferens

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Tjänster

Rör el. motsv

4 stycken Li-heparin gelrör

Provtagning

 
Utredningen avser att bedöma Sahlgrenskas metoder när analysresultat av tyreoideahormonter är svårtolkade och inte överensstämmer med någon känd tyreoidasjukdom eller patientens kliniska bild. Frågeställningen interferens besvaras efter att TSH, fritt T4, total T4, fritt T3 och total T3 analyserats med minst fyra olika metoder och resultaten har jämförts.

Remiss

Remiss

Remissord

Thyreoid,interferens

Metod

Metodtyp

tjänst

NPU-Kod

saknas

Ackrediterad

Nej
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.