14557

Metoxinoradrenalin

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Plasma

Rör el. motsv

K2-EDTA, 5 mL. Kapillärprov i motsvarande mikrorör

Provtagning

EDTA-blod
Fasteprov är att föredra. Om prov ej kan centrifugeras inom 30 min, förvara kylt. Om prov ej kan skickas samma dag ska provet centrifugeras och avhälld plasma förvaras kylt. Om prov ej kan skickas inom 3 dagar ska avhälld plasma förvaras fryst. Undvik att skicka proverna över en helg. Om provet är fryst ska det transporteras fryst. Ocentrifugerat prov centrifugeras snarast efter ankomst till laboratoriet.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Provet centrifugeras inom 30 min. Centrifugeras i 10 minuter. g-tal enligt rörleverantörens specifikation. Se provtagning & centrifugering av EDTA rör på www.sahlgrenska.se/analyslistan under raden "Allmänna provtagningsanvisningar " plasman avskiljes och förvaras i kyla.

Transport

Transporteras kylt.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett alternativt Remiss 1 Klinisk kemi

Remissord

P-3-MNA

Metod

Metodtyp

LC-MS-MS

Storhet

Substanskoncentration

Enhet

nmol/L

NPU-Kod

NPU19578

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

 ÅldersintervallReferensintervall
  <1,1
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.