14654

dRVVT screen kvot

Synonymer

Lupusantikoagulans \ Screening för lupusantikoagulans

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Plasma

Rör el. motsv

Na-citrat 0,11 M (9 delar blod och 1 del citrat) fullvolyms vakuumrör
Drar 2,7 mL.

Provtagning

Venöst.
Ingår i screening för lupusutredning. Inför provtagning, provhantering och transport se Remiss 3 Klinisk Kemi. Koagulationsutredningar med anvisningar.

Remiss

Remiss

Remissord

P-dRVVT (screen)kvot

Metod

Metodtyp

Beräkning. Kvot av dRVV patient / dRVV referens

NPU-Kod

NPU57073

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

 ÅldersintervallReferensintervall
  0,80 - 1,20
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.