14952

Hb(B)-Hemoglobinfrak

Synonymer

Hemoglobin, fraktionerade \ Fraktionerade Hemoglobiner \ Talassemiutredning \ Hemoglobinopatiutredning

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Blod

Rör el. motsv

EDTA rör 5 mL eller kapillärprov i motsvarande mikrorör.

Provtagning

Venöst eller kapillärt.
För en bättre medicinsk bedömning av analysen så analyseras alltid Hb, MCH, MCV och EPK. MCH, MCV och EPK ska analyseras inom 24 h och därför bör provet vara hos Klinisk kemi inom ett dygn efter provtagningen. Hållbarhet för Hb-Fraktioneringen är 2 v i kyla Provtagning efter kl 15 på fredagar och helger/storhelger bör undvikas.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning.

Transport

Transporteras i rumstemperatur eller kyla till Laboratoriet för Klinisk Kemi inom 24 h.

Remiss

Remiss

Remissord

Hb(B)-Hemoglobinfrak

Metod

Metodtyp

HPLC med jonbyteskromatografi

Ackrediterad

Nej
 

Ingående analyser

B-Erytrocyter
Erc(B)-MCH
B-MCV
B-Hemoglobin (Hb)
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.