15019

Amikacin

Synonymer

Biklin

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

5 mL rör utan tillsats eller kapillärprov i motsvarande mikrorör.

Provtagning

Venblod eller kapillärt
Förprov (dalvärde) tas omedelbart före tillförsel av antibiotika, efterprov (toppvärde) cirka 1 timme efter avlsutad injektion/infusion.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Centrifugeras i 10 minuter efter att provet koagulerat. g-tal enligt rörleverantörens specifikation. Se provtagning & centrifugering av serumrör på www.kliniskkemi.se "Provtagning allmän information".

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

S-Amikacin

Metod

Metodtyp

PETINIA

Storhet

Masskoncentration

Enhet

mg/L

NPU-Kod

NPU 19685

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

 ÅldersintervallReferensintervall
  Normalt ej förekommande. Terapeutiskt område.
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.