15347

Bikarbonat, aktuellt

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Blod

Rör el. motsv

Blodgasspruta (elektrolytbalanserat)

Provtagning

Venöst
Minsta blodvolym är beroende på sprutans storlek och fabrikat. Se respektive förpackning. Ingår i beställning venös blodgas.

Hantering

Analyseras inom 30 min.

Transport

Lämnas till laboratoriet inom 30 min i rumstemperatur.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

P(vB)-HCO3 akt(37°C)

Metod

Metodtyp

ABL, beräkning

Enhet

mmol/L

Ackrediterad

Nej

Referensvärden

 ÅldersintervallReferensintervall
  22 - 27
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.