15389

Acylkarnitiner, fraktionerade

Synonymer

Carnitin \ Karnitin

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Rör utan tillsats, gelrör eller Li-heparin.

Provtagning

Venöst eller kapillärt
Minsta analysvolym 100 µL serum eller plasma. För korrekt medicinsk bedömning ska anamnes och aktuell medicinering anges på remissen. Vid akuta prover kontakta lab, tel 031-3424077. Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Centrifugeras i 10 min efter att provet koagulerat (serumrör). G-tal enligt rörleverantörens specifikation. Serum/plasma avskiljes och förvaras fryst.

Transport

Transporteras fryst. Undvik att skicka proverna över en helg.

Remiss

Remiss

Remissord

Frakt acylkarnitiner

Metod

Metodtyp

Vätskekromatografi-Masspektrometri (LC-MS-MS)

Storhet

Substansmängdskoncentration

Enhet

µmol/L

NPU-Kod

Saknas

Ackrediterad

Nej

Bakgrund

Koncentrationsbestämning av specifika acylkarnitiner är diagnostiskt för ett spektrum av fettsyraoxidationsdefekter och organiska acidurier.
Ackrediterade analyter fraktionerade acylkarnitiner
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.