16001

Tyreoglobin

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

5 mL gelrör

Provtagning

 
Vid beställning av Tyreoglobulin analyseras även Anti-Tyreoglobulin.
Analyseras enbart på SU/Sahlgrenska.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Centrifugeras i 10 minuter efter att provet koagulerat. g-tal enligt rörleverantörens specifikation. Se provtagning & centrifugering av serumrör på www.kliniskkemi.se "Provtagning allmän information" Förvaras kylt.

Remiss

Remiss

Remissord

S-Tyreoglobulin

Metod

Metodtyp

Immunkemi ECL

Enhet

µg/L

Ackrediterad

Ja

Förväntad svarstid

Inom 1 dygn efter provets ankomst till laboratoriet.

Referensvärden

 ÅldersintervallReferensintervall
  3,5 - 77
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2022-01-17
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.