16080

S-Imatinib (lista)

Synonymer

Glivec \ Imatinib

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

5 mL rör utan tillsats ej gelrör

Provtagning

Provet tas omedelbart före nästa dosering
Prover analyseras varannan fredag (undantag kan ske vid storhelger). Prover som registrerats i provmottagningen SU/S senast kl 16.00 på torsdag analyserande vecka får svar efterföljande måndag. Remissen kan hämtas på hemsidan www.kliniskkemi.se

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Centrifugeras i 10 minuter efter att provet koagulerat. g-tal enligt rörleverantörens specifikation. Se provtagning & centrifugering av serumrör på www.kliniskkemi.se "Provtagning allmän information" Skyddas för ljus Förvaras kylt.

Transport

Kyltransport till laboratoriet ej nödvändigt.

Remiss

Remiss

Remissord

S-Imatinib (lista)

Metod

Metodtyp

LC-MS-MS

NPU-Kod

Saknas

Ackrediterad

Nej

Bakgrund

Imatinib är en peroral tyrosinkinas-hämmare som används vid behandling av bl. a. kronisk myeloisk leukemi (KML) och gastrointestinala stromacellstumörer (GIST). Absorptionen är god (98%) och proteinbindningen hög (95%). Metabolismen sker huvudsakligen via CYP3A4 till metaboliten N-desmetylimatinib som in vitro uppvisar en farmakologisk aktivitet i paritet med modersubstansen. Imatinib självt hämmar till viss del CYP3A4. Både koncentrationen av Imatinib och N-desmetylimatinib mäts vid analys. Omkring 13% av utsöndringen sker via njurarna och oförändrat imatinib utgör ca 25% av totala utsöndringen. Halveringstiden för Imatinib och N-desmetylimatinib är omkring 19 respektive 40 timmar. Jämviktskoncentration nås efter 7 till 8 dagar vid nyinsättning eller dosändring. Imatinib uppvisar linjär (första ordningens) kinetik inom dosområdet vilket innebär att en dosändring kan förväntas ge en proportionerlig förändring av serumkoncentrationen.
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.