16257
ACE (Angiotensin converting enzyme)
SynonymerAngiotensin converting enzyme (ACE) 
 
BarnÅldersintervallReferensintervall
 6 m - <19 år29 - 112

 

VuxnaÅldersintervallReferensintervall
 >=19 år20 - 70
 
RemissBeställningsetikett   SystemSerum 
RemissordS-ACE 
Provtagning och hantering 5 mL, gelrör
Venöst
Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Centrifugeras i 10 minuter efter att provet koagulerat. g-tal enligt rörleverantörens specifikation. Se provtagning & centrifugering av serumrör på www.kliniskkemi.se "Provtagning allmän information"
Om provet inte anländer till laboratoriet inom 8 h, skall provet centrifugeras före transport. Provet kan förvaras upp till 5 dygn i kyla.  
 
MetodFotometri, Turbidimetri
StorhetSubstansmängdskoncentrationEnhetE/L
NPU-KodSaknas  AckrediteradJa
 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, www.kliniskkemi.se, uppdaterad 2017-09-20 av Eva Fahlén

Tillbaka  Startsida