16371

CDKN2C (1p32)/CKS1B (1q21) FISH

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Leukocyter

Rör el. motsv

Sterilt rör innehållande odlingsmedium. Heparinrör 9 mL med Na-Heparin eller Li-heparin

Provtagning

1 mL benmärgsaspirat venblod
Rör med odlingsmedium för benmärgsaspirat beställes från laboratoriet tel:031-342 1248. Benmärgsaspiratet sätts sterilt till rör med odlingsmedium. Laboratoriet skall alltid kontaktas (tel.nr.som ovan) innan prov skickas. Prov skall vara laboratoriet tillhanda måndag - torsdag före klockan 13:00. För eventuell akut provtagning vid annan tidpunkt, kontakta laboratoriet för diskussion (tel.nr. som ovan)

Hantering

Förvaras i rumstemperatur. Får ej frysas. Skyddas för ljus Sterilt

Transport

Transporteras snarast till Laboratoriet för Klinisk Kemi förpackat i provhylsa och vadderat kuvert Provet ska vara laboratoriet tillhanda inom 24 h

Remiss

Remiss

Remissord

CDKN2C/CKS1B

Metod

Metodtyp

Fluorescense in situ Hybridisering, (FISH)

Storhet

Rearrangerat DNA

NPU-Kod

Saknas

Ackrediterad

Ja

Bakgrund

Analys av CDKN2C(1p32)/CKS1B(1q21) vid Multipelt Myelom (MM), monoklonal gammopathi of undetermined significance (MGUS) eller smoldering myeloma (SMM) kan användas för prognosbedömning. Extra signal av CKS1B(1q21) förekommer i ca 50% av nydiagnostiserade fall av MM och är relaterad till dålig prognos. Deletion av CDKN2C (1p32) har beskrivits i MM, MGUS och SMM och associeras även den med dålig prognos.
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.