16510

Kortisol morgonprov

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Saliv

Rör el. motsv

Salivette-rör från Sarstedt ( Art.no 51.1534.500)

Provtagning

 
Under provtagningsdagen ska patienten undvika intensiv fysisk aktivitet. Timmen innan patienten lämnar salivprovet bör han/hon inte äta, röka, snusa eller borsta tänderna. Dryck är tillåtet fram till 30 minuter före provet. Patienten ska uppmuntras att skölja munnen med vatten 30 minuter innan provtagning. Avlägsna korken och ta ur bomullsrullen. "Samla" ordentligt med saliv i munnen. Stoppa in bomullsrullen i munnen och tugga på den ca 1 minut eller låt den ligga under tungan i 1 1/2 min. Bomullsrullen ska vara mättad med saliv. Lägg tillbaka bomullsrullen i insatsen (den inre behållaren) och återförslut röret ordentligt med korken. Det är viktigt att röret är märkt med namn, personnummer, provtagningsdatum och tid.

Transport

Förvaras i kyla. Lämnas till laboratoriet inom 2 dygn. Transporteras i rumstemperatur

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

Sa-KortisolMorgon

Metod

Metodtyp

Masspektrometri LC-MS-MS

Storhet

Substansmängdskoncentration

Enhet

nmol/L

NPU-Kod

NPU01788

Ackrediterad

Nej

Referensvärden

 ÅldersintervallReferensintervall
  2,7 - 21
KommentarMorgonprov kl. 8 efter lågdos dexamatason: Salivkortisol mindre (<) eller lika med 1,0 nmol/L talar emot Cushingssyndrom.

Bakgrund

Beställning som avser morgonprov för mätande av kortisol och kortison i saliv.

Mätning av kortisol och kortison i saliv är ett av de tester som kan göras vid misstanke om Cushingssyndrom och subklinisk hyperkortisolism. Saliv samlas vid två tidpunkter. Det första provet samlas mellan klockan 22:00 och 23:00 på kvällen (kvällsprov) varefter patienten tar tablett dexametason (1 mg). Det andra samlas dagen efter mellan klockan 06:00 och 08:00 på morgonen (morgonprov).
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.