17038

Testosteron

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Plasma

Rör el. motsv

Li-heparin med gel

Provtagning

Venöst

Hantering

Vänd röret direkt efter provtagning 5-10 gånger. Förvara röret stående ca: 10 min. tills det är rumstempererat. Provet bör centrifugeras inom 2 timmar (ska centrifugeras inom 4 timmar) i 10 min, 2000 g. Centrifugerat förslutet plasmagelrör förvaras i kyla 48 h Vid längre förvaring måste plasma avskiljas. Förvaras kylt.

Transport

Om provet inte anländer till laboratoriet inom 4 h skall provet centrifugeras före transport.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

P-Testosteron (SU)

Metod

Metodtyp

Immunkemi ECL

Storhet

Substansmängdskoncentration

Enhet

nmol/L

NPU-Kod

VGR20628

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

BarnÅldersintervallReferensintervall
FlickorPojkar
 <20 årse kommentarse kommentar
Kommentar Tannerstadium    Referensintervall (5-95:e percentil)
  1                      < 0,09 - 0,21 nmol/L
  2                      < 0,09 - 0,36 nmol/L
  3                      < 0,09 - 0,82 nmol/L
  4                      < 0,09 - 0,93 nmol/L
  5                         0,16 - 1,33 nmol/L    
Vuxen                  0,29 - 1,67 nmol/L    

Metoden kan inte kvantifiera nivåer < 0,4 nmol/L.
Tannerstadium    Referensintervall (5-95:e percentil)
  1                                < 0,09 nmol/L
  2                     < 0,09 - 15,0 nmol/L
  3                        2,25 - 27,0 nmol/L
  4                        6,24 - 26,5 nmol/L
  5                        6,52 - 30,6 nmol/L
Vuxen                 8,64 - 29,0 nmol/L

Metoden kan inte kvantifiera nivåer < 0,4 nmol/L.

 

VuxnaÅldersintervallReferensintervall
KvinnorMän
 <20 årse kommentarse kommentar
 20 år - <50 år0,29 - 1,678,6 - 29
Kommentar Metoden kan dock inte kvantifiera nivåer < 0,4 nmol/L. 
 >=50 år0,1 - 1,426,6 - 26
Kommentar Metoden kan dock inte kvantifiera nivåer < 0,4 nmol/L 
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.