17554

Albumin

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Gelrör 5 mL

Provtagning

Venöst
Ingår i gruppanalysen S-Protein bedömning, IgG/A/M-Poly/M-komp och C3/C4förbrukn/inflam.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Centrifugeras i 10 minuter efter att provet koagulerat. g-tal enligt rörleverantörens specifikation. Se provtagning & centrifugering av serumrör på www.kliniskkemi.se "Provtagning allmän information"

Transport

Om provet inte anländer till laboratoriet inom 8 h skall provet centrifugeras före transport. Om provet inte anländer till laboratoriet inom inom 2 dygn avskiljes serum och fryses. Transporteras fryst,

Remiss

Remiss

Remiss 1 Klinisk kemi alternativt Beställningsetikett

Remissord

S-Albumin

Metod

Metodtyp

Kolorimetrisk

Storhet

Substansmängdskoncentration

Enhet

g/L

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

BarnÅldersintervallReferensintervall
 <15 d28 - 41
 15 d - <365 d25 - 46
 1 år - <8 år35 - 45
 8 år - <15 år37 - 47
 15 år - <18 år35 - 49

 

VuxnaÅldersintervallReferensintervall
 18 år - <41 år36 - 48
 41 år - <70 år36 - 45
 >=70 år34 - 45
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.