Analysförteckning

Sök analys:
Sökord:
.

Genvägar:

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Z   Ä   Ö  

Önskas prisuppgift för analys var god ring 031-342 27 12
Rörplansch över upphandlade vacuumrör


A

ALP, Benvävnad
17-alfa-Hydroxiprogesteron
5-Aminolevulinat
5-Aminolevulinat/kreatinin
6-Acetylmorfin (6-MAM)

7-amino-flunitazepam
7-amino-klonazepam
7-amino-nitrazepam
Abilify
ABL1(9q34.1) FISH

ABL2(1q25.2) FISH
Absenor
Absorbans 415
ACE (Angiotensin converting enzyme)
Acetoacetat

Aceton
Acyl-CoA dehydrogenas, very long chain (EC 1.3.99.13)
Acylkarnitin
Acylkarnitiner
Acylkarnitiner, fraktionerade

upp

a-D2PV
ADA
Adenosindeaminas (EC 3.5.4.4)
Adipocyte fatty acid binding protein
Adiponectin

Adrenalin
Adrenokortikotropt hormon (ACTH)
Adrenoleukodystrofi
AFP
Aggregationsförmåga

Akrylfentanyl
Aktiverad Protein C resistens, med faktor V-bristplasma
Aktivt B12
ALA
Ala/Kreatinin

ALA-dehydratas
Alanin
Alanin aminotranferas (EC 2.6.1.2)
Alat
Albumin

upp

Albumin/period
Albumin_
Albuminkvot
Albumin-kvot, Likvor/Serum
Albyl

Aldosteron
alfa1-Antitrypsin
alfa1-Fetoprotein
alfa-1-Antitrypsin
alfa-Fukosidas

alfa-Galaktosidas
alfa-Galaktosidas-antikroppar
alfa-Glukosidas
alfa-Glukosidas-antikroppar
alfa-Iduronidas

alfa-Iduronidas-antikroppar
alfa-Mannosidas
alfa-N-acetylgalaktosaminidas
alfa-N-acetylglukosaminidas
alfa-P(i)HP

upp

alfa-PVP
ALK (2p23) FISH
Alkalisk fosfatas
Alkalisk fosfatasaktivitet i granulocyter
Alka-Seltzer

Allo-isoleucin
ALP
ALP isoenzymer
Alpha-aminoadipinsyra
alpha-ketoglutarat

Alprazolam
Aluminium
Alvedon
Alzen
Amfetamin

AMH
Amikacin
aminogram
Aminosyror
Amitriptylin/Nortriptylin

upp

Ammjon
Ammoniak
Ammoniumjon
Amylas, Pankreasspecifikt
Amylas, total

Anafranil
Androgen receptorgen (Xq12)
Androgen receptorgen (Xq12) FISH
Androstendion
Angiotensin converting enzyme (ACE)

Angiotensin-Converting Enzyme 2
Anserin
anti-alfaGlukosidas
AntiFXA
Antikoagulans mot koagulationsfaktor IX

Antikoagulans mot koagulationsfaktor VIII
anti-Müllerian hormone
Antitrombin
anti-Tyreoglobulin
anti-Tyroperoxidas

upp

Anti-Xa aktivitet
APC-resistens (FV)
Apixaban (Eliquis) direkt faktor Xa-hämmare
ApoA1
ApoB

ApoB/A1 kvot
APOE
APOE genotyp
Apolipoproteiner
APTT

APT-tid (Aktiverad partiell tromboplastintid)
Arginin
Argininosuccinat
Aripiprazol
Arylsufatas B-antikroppar

Arylsulfatas A
Arylsulfatas B
ASA anhydrid x
ASA anhydrid y
ASA anhydrid z

upp

ASAT
Asparagin
Aspartat
Aspartat aminotransferas (EC 2.6.1.1)
Aspartylglukosamin

Aspartylglukosaminidas
Aspartylglukosaminuri
Aspirin
AT
ATM, (11q22.3) FISH

Aural
Azatiopurinmetabolit
a-mannosidos

upp

B

Benvävnad-ALP
B1
B12
Bamyl
Band3 protein

Base excess
Basofila granulocyter
Basöverskott
BCA-1
BCL6(3q27) FISH

BCRABL (p190) fusionstranskript
BCR-ABL1 mutationsanalys
BCR-ABL1, t(9;22)(q34;q11.2) FISH
BCR-ABL1, t(9;22), (p210) kvantitativ PCR
Bellcital

Benmärgs-Järn
Bensodiazepiner
Bensoylekgonin
Bensylpenicillin
beta Trace protein

upp

beta2-Mikroglobulin
Beta-alanin
Beta-aminoisosmörsyra
beta-Amyloid (1-42)
beta-Amyloid kvot

beta-Galaktosidas
beta-Glukosidas
beta-Glukuronidas
beta-Mannosidas
beta-N-acetylglukosaminidas

Bevilon
Bikarbonat, aktuellt
Bikarbonat, standard (pCO2 5,3 kPa)
Biklin
Bilirubin

Bilirubin, konjugerat
Bilirubin, Konjugerat ( direkt )
Biopram
Biotinidas (EC 3.5.1.12)
Blodgas artärblod

upp

Blodgas artärblod, utökad
Blodgas kapillärblod
Blodgas kapillärblod, utökad
Blodgas venblod
Blodgas venblod, utökad

Bly
BRAF (7q34)
BRAF (7q34) FISH
BRAF V600X-mutationsanalys
Bromazepam

BUN
Buprenorfin
ß-mannosidos

upp

C

2C-B
C3
C3/C4 förbrukning/inflammation
C4
CA 15-3

Cadmium
Calcium
Calcium, joniserad
Calciumpyrofosfat- och uratkristaller
CALR Mutationsanalys

Cancerantigen 125
Cancerantigen 15-3
Cancerassocierat antigen 19-9
Cannabis
Cannabismetaboliter

Carbohydrate-deficient transferrin
Carboxyterminal Telopeptid av typ 1 kollagen
Carcinoembryonalt antigen
Carnitine
CBFB (16q22) inv(16), FISH

upp

CBFB-MYH11, inv(16) kvantitativ PCR
CCL18
Cd
CDG
CDKN2A, p16, (9p21) FISH

CDKN2C (1p32)/CKS1B (1q21) FISH
CDT
CEA
CEBPA mutationsanalys
Cefotaxim

Cell proliferation assay
Celler, CD34-positiva
Celler, flödescytometrisk klassificering
Celler, leukemitypning
Celler, Likvor ; Antal

Celler, morfologi
Cellseparering, autoMACS (automatiserad Magnetisk Cell Sorterare)
Centralstimulerande aminer
Centralstimulerande aminer (amfetamin, metamfetamin, Ecstasy)
CEP 8 (p11.1-q11.1)

upp

CEP10(p11.1-q11) FISH
CEP12 (p11.1-q11.1)
CEP6(p11.1-q11) FISH
cerebrospinalvätska
Cerebrotendinös xantomatos (CTX)

Ceroidlipofuscinos 1
Ceroidlipofuscinos 2
Certican
Ceruloplasmin
CFU (Colony Forming Unit)

Chitotriosidas
CHr
Chromogranin A
CIC(19q13.2) FISH
Cilomed

Cilopram
Cipralex
Cipramil
Cisordinol
Citalomed

upp

Citalop
Citalopram
Citapram
Citapriwa
Citavie

Citoglan
Citrullin
Cl
Claforan
CLN 1

CLN 2
Clopixol
Clorid
Clozapine
COHb

COL1A1-PDGFB t(17;22) FISH
Copeptin
Copeptin-proAVP
C-peptid
Crisomet

upp

CSF1R (5q33-q34) FISH
Csv-Amyloid beta 42/Csv-Fosforylerat tau
Cu
Curadon
CXCL13, B Cell-Attracting chemokine 1(BCA-1)

Cyklopropylfentanyl
Cyklosporin A, specifik
Cystatin C
Cystationin
Cystin

Cytogenetisk analys
Cytologi
Cytologi, likvor

upp

D

1,25-Dihydroxi-vitamin D
7-dehydrokolesterol
8-dehydrokolesterol
D13S319, (13q14.3) FISH
D20S108 (20q12) FISH

D7S486 (7q31) FISH
Dabigatran
d-Amfetamin
D-dimer
DDIT3 (CHOP) (12q13) FISH

Dehydroepiandrosteronsulfat
Dehydrokolesterol
DEK-NUP214 t(6;9)(p22;q34) FISH
DEK-NUP214, t(6;9) kvantitativ PCR
Desital

Desitin
Dexamfetamin
DHEA-sulfat
Diagnostisk sammanfattning från benmärgsrond
Dialysvätska(peritonealdialys) diff

upp

Diazepam
dic (9;20)(p13.2;q11.2) FISH
Diff
Differentialräkning
Digoxin

Dipeptidyl Peptidas IV
Dipropylacetat
Direktreagerande bilirubin
Disialotransferrin (CDT)
D-Laktat

Dopamin
DPD
DPYD-gen
Drog
Droganalys

Drogpaket i saliv
Drogtest
Duloxetin

upp

E

E2A(19p13.3)/PBX1(1q23.3)/HLF(17q22) FISH
Ecstacy
Ecstasy
Efedrin
Efexor

EGFR(7p11.2)/CEN7 FISH
EGR1 (5q31) FISH
Elektrofores proteiner urin
Elfores proteiner
Elvanse

EML4-ALK, inv(2)(p21p23) FISH
EMTX
Enolas (EC 4.2.1.11), neuronspecifikt
Entact
Eosinofila celler

Epanutin
EPK
EPO
Ergenyl
Erytrocyter

upp

Erytrocyter partikelkoncentration
Erytrocyter, medelvolym (MCV)
Erytrocyter, morfologi
Erytrocyter, sänkningsreaktion
Erytrocyter, volymfraktion

Erytropoietin
Escitalopram
Esertia
Estimerat proteinintag
etandiol

Etanol
Etizolam
ETV6 (12p13)
ETV6-RUNX1, t(12;21) kvantitativ PCR
ETV6-RUNX1, t(12;21)(p13;q22) FISH

Etylalkohol
Etylenglykol
Etylfenidat
Etylmorfin
Eutylon

upp

Everolimus
EVF
EVI (3q26), t(3;3); inv(3) FISH
EWSR1 (22q12) FISH

upp

F

1-Fenyletylamin
3F/4F-alfa-P(i)HP
4F-ABINACA
4F-MDMB-BINACA
5flourouracil-toxicitet

5FU-behandling
5FU-överkänslighet
Faktor II
Faktor II genotyp
Faktor IX:C

Faktor V
Faktor V genotyp
Faktor VII
Faktor VIII:C
Faktor X

Faktor XI
Faktor XII
Faktor XIII
Familjär Hyperkolesterolemi
Fe

upp

Fe/TIBC/Transferrin-mättnad
Fenantoin
Fencyklidin
Fencyklidin (PCP)
Fenemal

Fenobarbital
Fentanyl
Fenylalanin
Fenylpyruvat
Fenytoin

Ferritin
Fettsyramönster
Fettsyror, fria
FFA
FGFR1, (8p12) FISH

Fibrinogen
FII (koag)
FIP1L1-PDGFRA
FIP1L1-PDGFRA, (4q12), FISH
FISH

upp

FIX (koag)
FK 506
FLK
FLT3-ITD Allelic Ratio
FLT3-ITD djupsekvensering

FLT3-TKD mutationsanalys
Flualprazolam
Flubromazepam
Flubromazolam
Flunitrazepam

Fluoxetin
Fluoxetin och desmetylfluoxetin
Folater
Follitropin
Formimino-glutaminsyra

Fosfat
Fosfatas alkalisk, benspecifikt
Fosfatas alkalisk, benvävnad
Fosfatas alkaliskt
Fosfatas, alkalisk (EC 3.1.3.1)

upp

Fosfatidyletanol 16:0/18:1
Fosfoetanolamin
Fosfofruktokinas
Fosfolipidfettsyramönster i erytrocyter
Fosfomannoisomeras

Fosfomannomutas2
Fosfo-tau
FOXO1 (FKHR) (13q14.11) FISH
Fragilitet osmotisk
Fragmin

Fragmin, dalteparinnatrium
Fraktionerade Hemoglobiner
Fri beta humant koriongonadotropin
Fri sialinsyra
Fri Sialinsyra/Kreatinin

Fria lätta kedjor, kappa
Fria lätta kedjor, kappa/lambda kvot
Fritt 25OH Vitamin D
Fukosidos
Furanylfentanyl

upp

FUS (16p11) FISH
FV (koag)
FVII (koag)
FVIII (enz)
FVIII (koag)

FX (koag)
FXI (koag)
FXII (koag)
Fytansyra

upp

G

G6PD enzymaktivitet
Gabapentin
Galaktos-6-sulfat-sulfatas
Galaktos-6-sulfat-sulfatas-antikroppar
Galaktosialidos

Galaktosylceramidas
GALC genotyp
Gallsyror
Gamma- H2AX
Gamma-aminosmörsyra

gamma-Glutamyltransferas (EC 2.3.2.2)
Gastrin
Gaucher genotyp
GBA genotyp
GFAp

GFR
GH (hGH)
GHB
Gilbert genotyp
Glia-fibrillärt surt protein

upp

Glivec
globotriaosylsfingosin
Glukos
Glukos-6-fosfat dehydrogenas (EC 1.1.1.49)
Glukosamin-6-sulfatas

Glukosaminacetyltransferas
Glukosbelastning
Glukosylceramidas
Glukosylceramidas-antikroppar
Glutamin

Glutaminsyra
Glycerol
Glycin
Glycylprolin
Glykokonjugat

glykol
Glykosaminoglykaner
Glykosyleringsstörning (medfödd)
GM1 gangliosidos
GOT

upp

GPT
Growth Hormone (Tillväxthormon)

upp

H

3-Hydroxibutyrat
3-Hydroxismörsyra
4-Hydroxi-3-metoximandelat
4-hydroxysmörsyra (GHB)
4-Hydroxysmörsyra, GHB, gamma-Hydroxybutyrat

5-HIAA
5-Hydroxiindolacetat
5-hydroxylysin
Haldol
Haloperidol (Haldol)

Haptoglobin
Hb
Hb, Epk + index, Celldyn
Hb, EVF
HBA genotyp

HbA1c
HBA-genotyp
HBB genotyp
HBB-genotyp
HCG

upp

HCO3- standard
HDL-Kolesterol
Hematokrit
Hematopoetiska stamceller totalt
Hemofilifaktor A

Hemoglobin
Hemoglobin (MCH)
Hemoglobin (MCHC)
Hemoglobin A1c
Hemoglobin i Retikulocyter

Hemoglobin S
Hemoglobin, fetalt
Hemoglobin, fetalt enl. Kleihauer
Hemoglobin, fraktionerade
Hemoglobin, fritt

Hemoglobinopatier
Hemoglobinopatiutredning
Hemosiderin / Sideroblaster
Heparansulfatsulfamidas
Heparininducerade trombocytantikroppar

upp

Hermolepsin
Heroin
Heroinmetabolit
Hexosaminidas A
Hexosylsfingosin

HFE genotyp
Histidin
HIT
HMMA
Holotranskobalamin

Homocitrullin
Homocystein
Homocystin
Homogentisinsyra
Homokarnosin

Homovanillat
Homovanillinsyra
Human Epididymis Protein 4
Human soluble CD40 Ligand
HVA

upp

Hyalina cylindrar
Hydrokodon
Hydromorfon
Hydroxyprolin
Hypokroma Erytrocyter

upp

I

ICTP
Iduronat-2-sulfat-sulfatas
Iduronatsulfatsulfatas
Iduronatsulfatsulfatas-antikroppar
Ig rearrangemang

IgA
IgD
IGF-I (Insulinlike growth factor I)
IGF-II (Insulinlike growth factor II)
IgG

IgG/A/M-Poly/M-komp
IGH (14.32.3.) FISH
IGH rearrangemang
IGH-BCL2 t(14;18)(q32;q21) FISH
IGH-CCND1, t(11;14)(q13;q32) FISH

IGH-FGFR3, t(4;14)(p16;q32) FISH
IGH-klonalitetsanalys
IGH-MAF, t(14;16)(q32;q23) FISH
IGH-MALT1 t(14;18)(q32;q21)
IGH-MYC, t(8;14)(q24;q32), FISH

upp

IGHV mutationsanalys
IgM
IL-6 Akut
Imatinib
Immunglobulin A

Immunglobulin D
Immunglobulin G
Immunglobulin kappakedjor/Kreatinin
Immunglobulin lambdakedjor/Kreatinin
Immunglobulin M

Immunglobulin, Kappakedjor
Immunglobulin, Lambdakedjor
Immunoblotting IgG
Immunoblotting IgM
Immunofenotyp

Immunoglobuliner
Imovane
INCL
Index (MCV,MCH,MCHC)
Influensa A

upp

Influensa B
Inhibin-B
Innohep, tinzaparinnatrium
Insulin
Insulinlik tillväxtfaktor-bindare 3

Insulinlike growth factor binding protein-1
Insulinlike growth factor I (IGF-I)
Insulinlike growth factor II (IGF-II)
Insulinliknande tillväxtfaktor
Interleukin-6

Intratekal Ig-prod
Invega
Iohexol
Iohexol-clearance
IRF4(6p25.3)Cell

Isoelektrisk fokusering
Isohexedron
Isoleucin
Isopropanol
Isotonitazen

upp

J

JAK2 exon12 mutationsanalys
JAK2 V617F mutationsanalys
JAK2(9p24) FISH
Järn
Järnbindande kapacitet, totalt

Järnpaket

upp

K

2-(2-Klorfenyl)-2-(4-klorfenyl)-1,1-dikloretan
4-Klormetkatinon
K
Kadmium
Kalcitonin

Kalcium
Kalciumpyrofosfat
Kalium
Kappa-Index
Kappakedjor

Karbamazepin
Karfentanil
Karnitin
Karnitin, total och acyl
Karnosin

Katekolaminer
Katinon
Keppra
Ketamin
Ketobemidon

upp

Ketoner
Khat
Kiralt amfetamin
KIT D816V Mutationsanalys
Klexane, enoxaparinnatrium

Klofedron (3-CMC)
Klomipramin och desmetylklomipramin
Klonalitet
Klonazepam
Klonazolam

Klorid
Klozapin
KMT2A (11q23)
KMT2A-AFF1, t(4;11) kvantitativ PCR
KMT2A-MLLT1, t(11;19) kvantitativ PCR

KMT2A-MLLT3, t(9;11) kvantitativ PCR
KMT2A-SEPT6, t(X;11) kvantitativ PCR
Koagulationsfaktor II (funktionell)
Koagulationsfaktor IX (funktionell)
Koagulationsfaktor V (funktionell)

upp

Koagulationsfaktor VII (funktionell)
Koagulationsfaktor VIII (funktionell med kromogent substrat)
Koagulationsfaktor VIII (funktionell)
Koagulationsfaktor X (funktionell)
Koagulationsfaktor XI (funktionell)

Koagulationsfaktor XII (funktionell)
Koagulationsfaktor XIII
Kobalaminer
Kodein
Kokain

Kokainmetaboliter
Koldioxid, partialtryck
Kolestanol
Kolesterol (Kolesterol+Kolesterol-estrar)
Kolhydrater, Periodic-Acid-Schiff (PAS)

Kollagen-I Telopeptid
Kolmonoxidhemoglobin
Kombinerade ospecifika och specifika esteraser (Dubbelesteraser)
Komplementfaktor 3
Komplementfaktor 4

upp

Konkrementanalys
Koppar
Koriongonadotropin + fri beta-peptid
Kortikotropin
Kortisol

Kortisol ACTH-stimulering
Kortisol Hämningstest
Kortisol kvällsprov
Kortisol morgonprov
Kortison kvällsprov

Kortison morgonprov
Kotinin
Krabbe genotyp
Kratom
Kreatinin

Kreatinkinas (EC 2.7.3.2)
Kreatinkinas, isoenzymer (CK-MB)
Kromogranin A
Kromosomanalys
Kryoglobulin

upp

Könshormonbindande globulin SHBG

upp

L

l/d-kvot amfetamin
Labileno
Laktas genotyp
Laktat
Laktat, D-

Laktatdehydrogenas (EC 1.1.1.27)
Laktatdehydrogenas isoenzymer i serum
Laktosbelastning
Lamanticon
Lambdakedjor

l-Amfetamin
Lamictal
Lamonal
Lamopharm
Lamoscope

Lamotrigin
Lanoxin
LAPA
LD
LD isoenzymer

upp

LDL-Kolesterol
LDLR
LDLRAP1
Leber´s Hereditary Optic Neuropathy
Lecitinfettsyramönster

Lehydan
Leiden genotyp
Leponex
Leptilen
Leptin

Leucin
Leukocyter
Leukocyter mononukleära
Leukocyter Partikelkoncentration
Leukocyter polynukleära

Leverfibros FIB-4
Levetiracetam
LHON Leber’s Hereditary Optic Neuropathy
Likvor
LINCL

upp

Lipidelfores
Lipidstatus
Lipoprotein(a)
Lipoproteiner fraktionerade
Lithionit

Litium
L-Laktat
LMH
Loperamid
Lorazepam

LPK
LSD
Lupusantikoagulans
Lutropin (tidigare Luteotropin)
Lymfocyter

Lymfocyter, vakuoliserade
Lyrica
Lysin
Lysodren
LysoGb1

upp

LysoGb3
LysoGL1
Lysosfingomyelin
Lysosfingomyelin509
Lysozym

Lågmolekylärt heparin, mätt som anti-Xa aktivitet (t.ex. Fragmin)
Långkedjade fettsyror
Läkemedelsinducerad trombocythämning, Multiplate
Lösliga glykokonjugat i urin

upp

M

3-Metoxiadrenalin (okonjugerat)
3-Metoxiadrenalin (okonjugerat)/Kreatinin
3-Metoxinoradrenalin (okonjugerat)
3-Metoxinoradrenalin (okonjugerat)/Kreatinin
3-metoxityramin

3-Metoxityramin (okonjugerat)
3-Metoxityramin (okonjugerat)/Kreatinin
4-metyl-alfa-P(i)HP
6-Metylmerkaptopurin nukleotid
6-Monoacetylmorfin

Magnecyl
Magnesium
Makroprolaktin
Mangan
Mb Fabry

Mb Gaucher
Mb Krabbe
Mb Pompe
Mb Salla
Mb Sandhoff

upp

Mb Schindler
Mb Tay-Sachs
Mb Wolman
MCAD enzymaktivitet
MCH

MCH, Hemoglobin (Erc-Index)
MCHC
MCHC, Hemoglobin (Erc-Index)
MCHr
MCV

MDA (Ecstacy)
M-diff celler morfologi
MDM2(12q15)
MDM2(12q15) FISH
MDMA (Ecstacy)

MDMB-4en-PINACA
MDPEP
MDPHiP
MDPV
Medium chain acyl-CoA-dehydrogenas (MCAD) (EC 1.2.99.3)

upp

Mefedron
Meronem
Meropenem
Met(7q31.2)/CEN7 FISH
Metadon

Metakromatisk leukodystrofi
Metamfetamin
Metanefriner
Metanol
Metedron

Methemoglobin
Methotrexate
Metionin
Metoject
Metorfan

Metotrexat
Metoxiadrenalin
Metoxiadrenalin/kreatinin
Metoxikatekolaminer
Metoxikatekolaminer/kreatinin

upp

Metoxinoradrenalin
Metoxinoradrenalin/kreatinin
Metylfenidat
Metylmalonat
Metylmalonsyra

Metylon
Mevalonsyra
Mg
Midazolam
Mikroalbumin

Mirtazapin
Mirtin
Missbruksanalys
Missbruksprov
Mitokondriefunktion

Mitomycin C känslighet
Mitotan
Mitragynin
Mjölksyredehydrogenas
M-komponent/Polyklonalt IgG, A, M

upp

MLL, (11q23) FISH
MLL-AF4, t(4;11) kvantitativ PCR
MLL-AF9, t(9;11) kvantitativ PCR
MLL-AFF1, t(4;11) kvantitativ PCR
MLL-ENL, t(11;19) kvantitativ PCR

MLL-MLLT1, t(11;19) kvantitativ PCR
MLL-MLLT10 (t(10;11)-fusionstranskript
MLL-MLLT10, t(10;11) Digital PCR
MLL-MLLT10, t(10;11) Kvantitativ PCR
MLL-MLLT10, t(10;11) digital PCR

MLL-MLLT2, t(4;11) kvantitativ PCR
MLL-MLLT3, t(9;11) kvantitativ PCR
MLL-SEPT6, t(X;11) kvantitativ PCR
Modafinil
Molybden

Monocyter
Mononukleosrelaterade antigen
Mononukleostest
Monospot
Morfin

upp

Motrigal
MPA
MPL mutationsanalys
MRD PCR
MRD, measurable residual disease

MTHFR
MTHFR genotyp
Mukopolysackarider
Mukopolysackaridos typ I
Mukopolysackaridos typ II

Mukopolysackaridos typ IIIa
Mukopolysackaridos typ IIIb
Mukopolysackaridos typ IIIc
Mukopolysackaridos typ IVa
Mukopolysackaridos typ IVb

Mukopolysackaridos typ VI
Mukopolysackaridos typ VII
Multiplate
MYC (8q24) FISH
MYCN (2p24) FISH

upp

MYD88 L265P-mutationsanalys
MYD88, CXCR4-mutation
Myelom FISH
Myeloperoxidas
Mykofenolsyra

Myoglobin

upp

N

Na
N-Acetyl-5-aminofenol
N-Acetylaspartat
Natrium
Nebcina konc.

N-etylnorhexedron
N-Etylpentedron
Neurofilament light protein
Neurogranin
Neutraliserande antikroppar rekombinant alfagalaktosidas

Neutraliserande antikroppar rekombinant alfa-galaktosidas
Neutrofila granulocyter
NFL
NGS-panel; riktad sekvensering av TP53-genen
NGS-panel;myeloisk malignitet

Niemann-Pick A / B
Niemann-Pick C1
Niemann-Pick C2
Nikotinmetabolit
Nitisinon

upp

Nitrazepam
Nitrit
Njursten
Noradrenalin
Nordiazepam

Normetanefriner
Norspan
Nortriptylin
NPM1 djupsekvens
NPM1 mutationsanalys

NPM1-mutation, Kvantitativ RT-PCR
Np-metyl-histidin
nPNA
NSE
NTBC

N-terminal propeptid av typ I prokollagen
Nt-metyl-histidin
NT-proBNP
NTRK2 (9q21.32-q21.33) FISH
NTRK3(15q25.3-q26.1) FISH

upp

Nutm1FLKC

upp

O

2-Oxoglutarat
5-Oxoprolin
9-OH-Risperidon
O-desmetyltramadol
Olanzapin

Oligoklonala band
Oligosackarider
Omentin
OPDDD
Opiater

Opiater (morfin, kodein och etylmorfin)
Orexin-A, Hypokretin-1
Orfadin
Orfiril
Organiska syror, fraktionerade

Orgaran, danaparoidnatrium
Ornitin
Orosomucoid
Orotsyra
Osmolalitet

upp

Osmotisk resistens
Osteocalcin
Oxazepam
Oxiderat glutation
Oxikodon

Oximorfon
Oxygen, partialtryck
Oxygenmättnad

upp

P

1,2-Propandiol
1p36/1q25 och 19q13/19p13 FISH
P5P
Paliperidon
Palmitoylproteintioesteras

Panodil
PAPP-A
Paracetamol
Parathormon
Parenkymskademarkörer

PAS
Pb
PBG-syntas
pCO2
PCSK9

PCT
PDGFRB, (5q33.2) FISH
PDH
Pepsinogen I (EC 3.4.23.1)
Perfalgan

upp

Peroxisomal biogenesstörning
Peroxisomal screening
Peroxisomala sjukdomar
PEth 16:0/18:1
pH

Pharmalam
Pigmentanalys
Pipekolsyra
Piperacillin
PK (INR)

Placentärt alkalisk fosfatas
PLAP (Placentärt alkalisk fosfatas)
Pleuravätska
PLP
PML-RARA t(15;17)(q22;q21.1) FISH

PML-RARA, t(15;17) kvantitativ PCR
PNH-test
pO2
Porfobilinogensyntas (EC 4.2.1.24)
Pradaxa

upp

Prealbumin
Pregabalin
Pregnacy Associated Plasma Protein A
Pregnantriol
Pristansyra

Procalcitonin
Progenitorceller
Progesteron
Prolaktin
Prolin

Propylenglykol
Prostataspecifikt antigen
Prostataspecifikt antigen, kvot fritt/total
Protein C
Protein S, fritt

Protein S-100
Protein, C-reaktivt
Protein, totalt
Proteiner fraktionerade Likvor/ Serum
Proteiner, fraktionerade

upp

Protrombin
Protrombin genotyp
Protrombinkomplex
PSA
PSA, kvot

Ptau
PTK
Pyridoxal fosfat
Pyridoxal-5-fosfat
Pyrofosfat

Pyroglutaminsyra
Pyruvat
Pyruvatdehydrogenas (EC 1.2.4.1 + EC 2.3.1.12 + EC 1.8.1.4)
Pyruvatkinas (EC 2.7.1.40)

upp

Q

11qcell
Quetiapin

upp

R

RARA (17q21) FISH
Reducerat glutation
Remeron
Renin (aktivt)
Respirationsstatus artärblod

Respirationsstatus artärblod, utökad
Respirationsstatus kapillärblod
Respirationsstatus kapillärblod, utökad
Respirationsstatus venblod
Respirationsstatus venblod, utökad

Retikulocyter
Ridalux
Risperidal
Risperidon
Rispid

Ritalinsyra
Rivaroxaban (Xarelto) direkt faktor Xa-hämmare
ROS1(6q22.1) FISH
RS-virus
RUNX1(AML1)-RUNX1T1(ETO), t(8;21)(q22;q22)

upp

RUNX1-RUNX1T1, t(8;21) kvantitativ PCR

upp

S

S-100
Saccaropin
Salicylat
S-AMH
Saposinbrist

Sarkosin
Saroten
SDF-1a, Stromal cell-derived faktor 1 alfa
Sediment
Selen

Sensaval
Serin
Seroplex
Seroquel
Sertralin

Sertranat
Sertrasen
Sertraxea
Sertrparma
Sezary celler

upp

Sfingomyelinas
Sialidas
Sialidos
Sirolimus
Smith-Lemli-Opitz syndrom

Sodium oxybate
Somatotropt Hormon (Somatotropin)
Spektrofotometri av cerebrospinalvätska
Sperinar
Speron

SS18 (SYT) (18q11.2) FISH
STAP1
Stenanalys
Sternalpunktat
Suboxone

Subutex
Succinylaceton
Sulfatid
Sulfocystein
Surt lipas

upp

Svettest screening
Svettest utökad
Syrabasstatus artärblod
Syrabasstatus artärblod, utökad
Syrabasstatus kapillärblod

Syrabasstatus kapillärblod, utökad
Syrabasstatus venblod
Syrabasstatus venblod, utökad
Syrgasmättnad
Sänkningsreaktion

upp

T

6-Tioguanin nukleotid.
Tacrolimus (FK 506)
Takrolimus
Talassemiutredning
Talocit

Tapentadol
Targocid
Tau
TAU genotyp
Taurin

TCF3-PBX1, t(1;19) kvantitativ PCR
TCF3-PBX1, t(1;19)(q23;p13.3) FISH
TCR klonalitetsanalys
TCR rearrangemang, diagnos
TCR rearrangemang, klonalitet

TCR rearrangemang, uppföljning
Tegretol
Teicoplanin
Temazepam
Temgesic

upp

Teofyllamin
Teofyllin
Teovent
Testosteron
Testosteron, högkänslig

Testosteron/SHBG kvot
Testosteron/SHBG subst kvot
Tetrahydrocannabinolsyra
Tetrahydrocannabinolsyra, THC, cannabinol
Tfr

TG
THC
Theo-Dur
Threonin
Thyreoidea interferens

Tiamin
Tianeptin
TIBC
Tifisertral
Tillväxthormon (GH)

upp

Tiopurin S-metyltransferas (EC 2.1.1.67)
Tiopurinmetabolit
TNF-alfa
Tobramycin
Totalsialinsyra i urin

TotalSialinsyra/Kreatinin
TP53, (17p13.1) FISH
TPK
TPMETAB
TPMT

TPMT genotyp
TRA/D (14q11.2) (FISH)
Tramadol
Transferrin
Transferrin järnmättnad

Transferrinmönster
Transferrinreceptor, löslig
Transketolas EC 2.2.1.1
Transtyretin
Triazolam

upp

Triglycerider
Trijodtyronin, fritt
Trijodtyronin, totalt
Trimonil
Tripeptidylpeptidas-I

Trombinhämmare (Dabigatran)
Trombocytaggregation
Trombocytantigen
Trombocyter
Trombosutredning

Troponin I Högkänsligt
Tryptizol
Tryptofan
Tyreoglobin
Tyreoideahormoner, utredning av misstänkt analysinterferens

Tyrosin
Tyrosinemi
Tyrotropin
Tyrotropin receptorantikroppar (TRAK)
Tyroxin, fritt

upp

Tyroxin, T4
Tyroxinbindande globulin

upp

U

UBA1-mutationsanalys
UGT1A1 genotyp
Uracil
Urat
Uratkristaller

Urea
Urinsten
Urinsticka
Urinsyra
Urinämne

UroVysion CEP3, CEP7, CEP17, p16(9p21) FISH
USP6(17p13) FISH

upp

V

Valin
Valproat
Vancomycin
Vandral
Vanilinmandelsyra

Vascular endothelial growth factor (VEGF)
VEGF(A) (Vascular endothelial growth factor)
VEGF(D) (Vascular Endothelial Growth Factor D)
Venlafaxin
Very long chain acyl-CoA dehydrogenas (VLCAD) (EC 1.3.99.13)

Vimal
Vitamin B1
Vitamin B12
Vitamin B6
Vitamin D Bindande protein

Vitamin D Bindarprotein
VLCAD enzymaktivitet
VLCFA
VMA
von Willebrand faktor (funktionell)

upp

von Willebrandfaktor (Antigen)
Vätejonaktivitet

upp

W

WT1, kvantitativ PCR

upp

X

Xeloda-behandling
Xeplion
Xyrem

upp

Z

Zeldox
Zink
Ziprasidon
Ziral
Zoloft

Zolpidem
Zopiklon
Zuklopentixol
Zypadhera
Zyprexa

upp

Ä


upp

Ö

Östradiol
Östradiol, högkänslig

upp

Klinisk Kemi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, uppdaterad 2024-04-19 av RMT+ systemet.