Analysförteckning

Sök analys:
Sökord:
.

Genvägar:

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Z   Ä   Ö  

Önskas prisuppgift för analys var god ring 031-342 27 12
Rörplansch över upphandlade vacuumrör


A

ALP, Benvävnad
17-alfa-Hydroxiprogesteron
5-Aminolevulinat
5-Aminolevulinat/kreatinin
6-Acetylmorfin (6-MAM)

7-amino-flunitazepam
7-amino-klonazepam
7-amino-nitrazepam
Abilify
ABL1(9q34.1) FISH

ABL2(1q25.2) FISH
Absenor
Absorbans 415
ACE (Angiotensin converting enzyme)
Acetoacetat

Aceton
Acyl-CoA dehydrogenas, very long chain (EC 1.3.99.13)
Acylkarnitiner, fraktionerade
a-D2PV
ADA

upp

Adenosindeaminas (EC 3.5.4.4)
Adipocyte fatty acid binding protein
Adiponectin
Adrenalin
Adrenokortikotropt hormon (ACTH)

Adrenoleukodystrofi
AFP
Aggregationsförmåga
Akrylfentanyl
Aktiverad Protein C resistens, med faktor V-bristplasma

Aktivt B12
ALA
Ala/Kreatinin
ALA-dehydratas
Alanin

Alanin aminotranferas (EC 2.6.1.2)
Alat
Albumin
Albumin/period
Albumin_

upp

Albuminkvot
Albumin-kvot, Likvor/Serum
Albyl
Aldosteron
alfa1-Antitrypsin

alfa1-Fetoprotein
alfa-1-Antitrypsin
alfa-Fukosidas
alfa-Galaktosidas
alfa-Galaktosidas-antikroppar

alfa-Glukosidas
alfa-Glukosidas-antikroppar
alfa-Iduronidas
alfa-Iduronidas-antikroppar
alfa-Mannosidas

alfa-N-acetylgalaktosaminidas
alfa-N-acetylglukosaminidas
alfa-P(i)HP
alfa-PVP
ALK (2p23) FISH

upp

Alkalisk fosfatas
Alkalisk fosfatasaktivitet i granulocyter
Alka-Seltzer
Allo-isoleucin
ALP

ALP isoenzymer
Alpha-aminoadipinsyra
alpha-ketoglutarat
Alprazolam
Aluminium

Alvedon
Alzen
Amfetamin
AMH
Amikacin

aminogram
Aminosyror
Amitriptylin/Nortriptylin
Ammjon
Ammoniak

upp

Ammoniumjon
Amylas, Pankreasspecifikt
Amylas, total
Anafranil
Androgen receptorgen (Xq12)

Androgen receptorgen (Xq12) FISH
Androstendion
Angiotensin converting enzyme (ACE)
Angiotensin-Converting Enzyme 2
Anserin

anti-alfaGlukosidas
AntiFXA
Antikoagulans mot koagulationsfaktor IX
Antikoagulans mot koagulationsfaktor VIII
anti-Müllerian hormone

Antitrombin
anti-Tyreoglobulin
anti-Tyroperoxidas
Anti-Xa aktivitet
APC-resistens (FV)

upp

Apixaban (Eliquis) direkt faktor Xa-hämmare
ApoA1
ApoB
ApoB/A1 kvot
APOE

APOE genotyp
Apolipoproteiner
APTT
APT-tid (Aktiverad partiell tromboplastintid)
Arginin

Argininosuccinat
Aripiprazol
Arylsufatas B-antikroppar
Arylsulfatas A
Arylsulfatas B

ASA anhydrid x
ASA anhydrid y
ASA anhydrid z
ASAT
Asparagin

upp

Aspartat
Aspartat aminotransferas (EC 2.6.1.1)
Aspartylglukosamin
Aspartylglukosaminidas
Aspartylglukosaminuri

Aspirin
AT
ATM, (11q22.3) FISH
Aural
Azatiopurinmetabolit

a-mannosidos

upp

B

Benvävnad-ALP
B1
B12
Bamyl
Band3 protein

Base excess
Basofila granulocyter
Basöverskott
BCA-1
BCL6(3q27) FISH

BCRABL (p190) fusionstranskript
BCR-ABL1 mutationsanalys
BCR-ABL1, t(9;22)(q34;q11.2) FISH
BCR-ABL1, t(9;22), (p210) kvantitativ PCR
Bellcital

Benmärgs-Järn
Bensodiazepiner
Bensoylekgonin
Bensylpenicillin
beta Trace protein

upp

beta2-Mikroglobulin
Beta-alanin
Beta-aminoisosmörsyra
beta-Amyloid (1-42)
beta-Amyloid kvot

beta-Galaktosidas
beta-Glukosidas
beta-Glukuronidas
beta-Mannosidas
beta-N-acetylglukosaminidas

Bevilon
Bikarbonat, aktuellt
Bikarbonat, standard (pCO2 5,3 kPa)
Biklin
Bilirubin

Bilirubin, konjugerat
Bilirubin, Konjugerat ( direkt )
Biopram
Biotinidas (EC 3.5.1.12)
Blodgas artärblod

upp

Blodgas artärblod, utökad
Blodgas kapillärblod
Blodgas kapillärblod, utökad
Blodgas venblod
Blodgas venblod, utökad

Bly
BRAF (7q34)
BRAF (7q34) FISH
BRAF V600X-mutationsanalys
Bromazepam

BUN
Buprenorfin
ß-mannosidos

upp

C

2C-B
C3
C3/C4 förbrukning/inflammation
C4
CA 15-3

Cadmium
Calcium
Calcium, joniserad
Calciumpyrofosfat- och uratkristaller
CALR Mutationsanalys

Cancerantigen 125
Cancerantigen 15-3
Cancerassocierat antigen 19-9
Cannabis
Cannabismetaboliter

Carbohydrate-deficient transferrin
Carboxyterminal Telopeptid av typ 1 kollagen
Carcinoembryonalt antigen
Carnitin
CBFB (16q22) inv(16), FISH

upp

CBFB-MYH11, inv(16) kvantitativ PCR
CCL18
Cd
CDG
CDKN2A, p16, (9p21) FISH

CDKN2C (1p32)/CKS1B (1q21) FISH
CDT
CEA
CEBPA mutationsanalys
Cefotaxim

Cell proliferation assay
Celler, CD34-positiva
Celler, flödescytometrisk klassificering
Celler, leukemitypning
Celler, Likvor ; Antal

Celler, morfologi
Cellseparering, autoMACS (automatiserad Magnetisk Cell Sorterare)
Centralstimulerande aminer
Centralstimulerande aminer (amfetamin, metamfetamin, Ecstasy)
CEP 8 (p11.1-q11.1)

upp

CEP12 (p11.1-q11.1)
cerebrospinalvätska
Cerebrotendinös xantomatos (CTX)
Ceroidlipofuscinos 1
Ceroidlipofuscinos 2

Certican
Ceruloplasmin
CFU (Colony Forming Unit)
Chitotriosidas
CHr

Chromogranin A
CIC(19q13.2) FISH
Cilomed
Cilopram
Cipralex

Cipramil
Cisordinol
Citalomed
Citalop
Citalopram

upp

Citapram
Citapriwa
Citavie
Citoglan
Citrullin

Cl
Claforan
CLN 1
CLN 2
Clopixol

Clorid
Clozapine
COHb
COL1A1-PDGFB t(17;22) FISH
Copeptin

Copeptin-proAVP
C-peptid
CPT II
Crisomet
CSF1R (5q33-q34) FISH

upp

Cu
Curadon
CXCL13, B Cell-Attracting chemokine 1(BCA-1)
Cyklopropylfentanyl
Cyklosporin A, specifik

Cystatin C
Cystationin
Cystin
Cytogenetisk analys
Cytologi

Cytologi, likvor

upp

D

1,25-Dihydroxi-vitamin D
D13S319, (13q14.3) FISH
D20S108 (20q12) FISH
D7S486 (7q31) FISH
Dabigatran

d-Amfetamin
D-dimer
DDIT3 (CHOP) (12q13) FISH
Dehydroepiandrosteronsulfat
Dehydrokolesterol

DEK-NUP214 t(6;9)(p22;q34) FISH
DEK-NUP214, t(6;9) kvantitativ PCR
Desital
Desitin
Dexamfetamin

DHEA-sulfat
Diagnostisk sammanfattning från benmärgsrond
Dialysvätska(peritonealdialys) diff
Diazepam
dic (9;20)(p13.2;q11.2) FISH

upp

Diff
Differentialräkning
Digoxin
Dipeptidyl Peptidas IV
Dipropylacetat

Direktreagerande bilirubin
Disialotransferrin (CDT)
D-Laktat
Dopamin
DPD

DPYD-gen
Drog
Droganalys
Drogpaket i saliv
Drogtest

Duloxetin
D-vitamin (25-hydroxi)

upp

E

E2A(19p13.3)/PBX1(1q23.3)/HLF(17q22) FISH
Ecstacy
Ecstasy
Efedrin
Efexor

EGFR(7p11.2)/CEN7 FISH
EGR1 (5q31) FISH
Elektrofores proteiner urin
Elfores proteiner
Elvanse

EML4-ALK, inv(2)(p21p23) FISH
EMTX
Enolas (EC 4.2.1.11), neuronspecifikt
Entact
Eosinofila celler

Epanutin
EPK
EPO
Ergenyl
Erytrocyter

upp

Erytrocyter partikelkoncentration
Erytrocyter, medelvolym (MCV)
Erytrocyter, morfologi
Erytrocyter, sänkningsreaktion
Erytrocyter, volymfraktion

Erytropoietin
Escitalopram
Esertia
Estimerat proteinintag
etandiol

Etanol
Etizolam
ETV6 (12p13)
ETV6-RUNX1, t(12;21) kvantitativ PCR
ETV6-RUNX1, t(12;21)(p13;q22) FISH

Etylalkohol
Etylenglykol
Etylfenidat
Etylmorfin
Eutylon

upp

Everolimus
EVF
EVI (3q26), t(3;3); inv(3) FISH
EWSR1 (22q12) FISH

upp

F

1-Fenyletylamin
3F/4F-alfa-P(i)HP
4F-ABINACA
4-fluoroamfetamin
4F-MDMB-BINACA

5flourouracil-toxicitet
5FU-behandling
5FU-överkänslighet
Faktor II
Faktor II genotyp

Faktor IX:C
Faktor V
Faktor V genotyp
Faktor VII
Faktor VIII:C

Faktor X
Faktor XI
Faktor XII
Faktor XIII
Familjär Hyperkolesterolemi

upp

Fe
Fe/TIBC/Transferrin-mättnad
Fenantoin
Fencyklidin
Fencyklidin (PCP)

Fenemal
Fenobarbital
Fentanyl
Fenylalanin
Fenylpyruvat

Fenytoin
Ferritin
Fettsyramönster
Fettsyror, fria
FFA

FGFR1, (8p12) FISH
Fibrinogen
Fibroblastetablering
FIP1L1-PDGFRA
FIP1L1-PDGFRA, (4q12), FISH

upp

FISH
FIX (koag)
FK 506
FLK
FLT3-ITD Allelic Ratio

FLT3-ITD djupsekvensering
FLT3-TKD mutationsanalys
Flualprazolam
Flubromazepam
Flubromazolam

Flunitrazepam
Fluoxetin
Fluoxetin och desmetylfluoxetin
Folater
Follitropin

Formimino-glutaminsyra
Fosfat
Fosfatas alkalisk, benspecifikt
Fosfatas alkalisk, benvävnad
Fosfatas alkaliskt

upp

Fosfatas, alkalisk (EC 3.1.3.1)
Fosfatidyletanol 16:0/18:1
Fosfoetanolamin
Fosfofruktokinas
Fosfolipidfettsyramönster i erytrocyter

Fosfomannoisomeras
Fosfomannomutas2
Fosfo-tau
FOXO1 (FKHR) (13q14.11) FISH
Fragilitet osmotisk

Fragmin
Fragmin, dalteparinnatrium
Fraktionerade Hemoglobiner
Fri beta humant koriongonadotropin
Fri sialinsyra

Fri Sialinsyra/Kreatinin
Fria lätta kedjor, kappa
Fria lätta kedjor, kappa/lambda kvot
Fritt 25OH Vitamin D
Fukosidos

upp

Furanylfentanyl
FUS (16p11) FISH
FVIII (koag)
Fytansyra

upp

G

G6PD enzymaktivitet
Gabapentin
Galaktos-6-sulfat-sulfatas
Galaktos-6-sulfat-sulfatas-antikroppar
Galaktosialidos

Galaktosylceramidas
GALC genotyp
Gallsyror
Gamma- H2AX
Gamma-aminosmörsyra

gamma-Glutamyltransferas (EC 2.3.2.2)
Gastrin
Gaucher genotyp
GBA genotyp
GFAp

GFR
GH (hGH)
GHB
Gilbert genotyp
Glia-fibrillärt surt protein

upp

Glivec
globotriaosylsfingosin
Glukos
Glukos-6-fosfat dehydrogenas (EC 1.1.1.49)
Glukosamin-6-sulfatas

Glukosaminacetyltransferas
Glukosbelastning
Glukosylceramidas
Glukosylceramidas-antikroppar
Glutamin

Glutaminsyra
Glycerol
Glycin
Glycylprolin
Glykokonjugat

glykol
Glykosaminoglykaner
Glykosyleringsstörning (medfödd)
GM1 gangliosidos
GOT

upp

GPT
Growth Hormone (Tillväxthormon)

upp

H

25-Hydroxi-vitamin D
3-Hydroxibutyrat
3-Hydroxismörsyra
4-Hydroxi-3-metoximandelat
4-hydroxysmörsyra (GHB)

4-Hydroxysmörsyra, GHB, gamma-Hydroxybutyrat
5-HIAA
5-Hydroxiindolacetat
5-hydroxylysin
Haldol

Haloperidol (Haldol)
Haptoglobin
Hb
Hb, Epk + index, Celldyn
Hb, EVF

HBA genotyp
HbA1c
HBA-genotyp
HBB genotyp
HBB-genotyp

upp

HCG
HCO3- standard
HDL-Kolesterol
Hematokrit
Hematopoetiska stamceller totalt

Hemofilifaktor A
Hemoglobin
Hemoglobin (MCH)
Hemoglobin (MCHC)
Hemoglobin A1c

Hemoglobin i Retikulocyter
Hemoglobin S
Hemoglobin, fetalt
Hemoglobin, fetalt enl. Kleihauer
Hemoglobin, fraktionerade

Hemoglobin, fritt
Hemoglobinopatier
Hemoglobinopatiutredning
Hemosiderin / Sideroblaster
Heparansulfatsulfamidas

upp

Heparininducerade trombocytantikroppar
Hermolepsin
Heroin
Heroinmetabolit
Hexosaminidas A

Hexosylsfingosin
HFE genotyp
Histidin
HIT
HMMA

Holotranskobalamin
Homocitrullin
Homocystein
Homocystin
Homogentisinsyra

Homokarnosin
Homovanillat
Homovanillinsyra
Human Epididymis Protein 4
Human soluble CD40 Ligand

upp

HVA
Hyalina cylindrar
Hydrokodon
Hydromorfon
Hydroxyprolin

Hypokroma Erytrocyter

upp

I

ICTP
Iduronat-2-sulfat-sulfatas
Iduronatsulfatsulfatas
Iduronatsulfatsulfatas-antikroppar
Ig rearrangemang

IgA
IgD
IGF-I (Insulinlike growth factor I)
IGF-II (Insulinlike growth factor II)
IgG

IgG/A/M-Poly/M-komp
IGH (14.32.3.) FISH
IGH-BCL2 t(14;18)(q32;q21) FISH
IGH-CCND1, t(11;14)(q13;q32) FISH
IGH-FGFR3, t(4;14)(p16;q32) FISH

IGH-klonalitetsanalys
IGH-MAF, t(14;16)(q32;q23) FISH
IGH-MALT1 t(14;18)(q32;q21)
IGH-MYC, t(8;14)(q24;q32), FISH
IGHV mutationsanalys

upp

IgM
IL-6 Akut
Imatinib
Immunglobulin A
Immunglobulin D

Immunglobulin G
Immunglobulin kappakedjor/Kreatinin
Immunglobulin lambdakedjor/Kreatinin
Immunglobulin M
Immunglobulin, Kappakedjor

Immunglobulin, Lambdakedjor
Immunoblotting IgG
Immunoblotting IgM
Immunofenotyp
Immunoglobuliner

Imovane
INCL
Index (MCV,MCH,MCHC)
Influensa A
Influensa B

upp

Inhibin-B
Innohep, tinzaparinnatrium
Insulin
Insulinlik tillväxtfaktor-bindare 3
Insulinlike growth factor binding protein-1

Insulinlike growth factor I (IGF-I)
Insulinlike growth factor II (IGF-II)
Insulinliknande tillväxtfaktor
Interleukin-6
Intratekal Ig-prod

Invega
Iohexol
Iohexol-clearance
Isoelektrisk fokusering
Isohexedron

Isoleucin
Isopropanol
Isotonitazen

upp

J

JAK2 exon12 mutationsanalys
JAK2 V617F mutationsanalys
JAK2(9p24) FISH
Järn
Järnbindande kapacitet, totalt

Järnpaket

upp

K

2-(2-Klorfenyl)-2-(4-klorfenyl)-1,1-dikloretan
4-Klormetkatinon
K
Kadmium
Kalcitonin

Kalcium
Kalciumpyrofosfat
Kalium
Kappa-Index
Kappakedjor

Karbamazepin
Karfentanil
Karnitin
Karnitinpalmitoyltransferas 2 (EC 2.3.1.21)
Karnosin

Katekolaminer
Katinon
Keppra
Ketamin
Ketobemidon

upp

Ketoner
Khat
Kiralt amfetamin
KIT D816V Mutationsanalys
Klexane, enoxaparinnatrium

Klofedron (3-CMC)
Klomipramin och desmetylklomipramin
Klonazepam
Klonazolam
Klorid

Klozapin
KMT2A (11q23)
KMT2A-AFF1, t(4;11) kvantitativ PCR
KMT2A-MLLT1, t(11;19) kvantitativ PCR
KMT2A-MLLT3, t(9;11) kvantitativ PCR

KMT2A-SEPT6, t(X;11) kvantitativ PCR
Koagulationsfaktor II (funktionell)
Koagulationsfaktor IX (funktionell)
Koagulationsfaktor V (funktionell)
Koagulationsfaktor VII (funktionell)

upp

Koagulationsfaktor VIII (funktionell med kromogent substrat)
Koagulationsfaktor VIII (funktionell)
Koagulationsfaktor X (funktionell)
Koagulationsfaktor XI (funktionell)
Koagulationsfaktor XII (funktionell)

Koagulationsfaktor XIII
Kobalaminer
Kodein
Kokain
Kokainmetaboliter

Koldioxid, partialtryck
Kolestanol
Kolesterol (Kolesterol+Kolesterol-estrar)
Kolhydrater, Periodic-Acid-Schiff (PAS)
Kollagen-I Telopeptid

Kolmonoxidhemoglobin
Kombinerade ospecifika och specifika esteraser (Dubbelesteraser)
Komplementfaktor 3
Komplementfaktor 4
Konkrementanalys

upp

Koppar
Koriongonadotropin + fri beta-peptid
Kortikotropin
Kortisol
Kortisol kvällsprov

Kortisol morgonprov
Kortison kvällsprov
Kortison morgonprov
Kotinin
Krabbe genotyp

Kratom
Kreatinin
Kreatinkinas (EC 2.7.3.2)
Kreatinkinas, isoenzymer (CK-MB)
Kromogranin A

Kromosomanalys
Kryoglobulin
Könshormonbindande globulin SHBG

upp

L

l/d-kvot amfetamin
Labileno
Laktas genotyp
Laktat
Laktat, D-

Laktatdehydrogenas (EC 1.1.1.27)
Laktatdehydrogenas isoenzymer i serum
Laktosbelastning
Lamanticon
Lambdakedjor

l-Amfetamin
Lamictal
Lamonal
Lamopharm
Lamoscope

Lamotrigin
Lanoxin
LAPA
LD
LD isoenzymer

upp

LDL-Kolesterol
LDLR
LDLRAP1
Leber´s Hereditary Optic Neuropathy
Lecitinfettsyramönster

Lehydan
Leiden genotyp
Leponex
Leptilen
Leptin

Leucin
Leukocyter
Leukocyter mononukleära
Leukocyter Partikelkoncentration
Leukocyter polynukleära

Levetiracetam
LHON Leber’s Hereditary Optic Neuropathy
Likvor
LINCL
Lipidelfores

upp

Lipidstatus
Lipoprotein(a)
Lipoproteiner fraktionerade
Lithionit
Litium

L-Laktat
LMH
Loperamid
Lorazepam
LPK

LSD
Lupusantikoagulans
Lutropin (tidigare Luteotropin)
Lymfocyter
Lymfocyter, vakuoliserade

Lyrica
Lysin
Lysodren
LysoGb1
LysoGb3

upp

LysoGL1
Lysosfingomyelin
Lysosfingomyelin509
Lysozym
Lågmolekylärt heparin, mätt som anti-Xa aktivitet (t.ex. Fragmin)

Långkedjade fettsyror
Läkemedelsinducerad trombocythämning, Multiplate
Lösliga glykokonjugat i urin

upp

M

3-Metoxiadrenalin (okonjugerat)
3-Metoxiadrenalin (okonjugerat)/Kreatinin
3-Metoxinoradrenalin (okonjugerat)
3-Metoxinoradrenalin (okonjugerat)/Kreatinin
3-metoxityramin

3-Metoxityramin (okonjugerat)
3-Metoxityramin (okonjugerat)/Kreatinin
4-metyl-alfa-P(i)HP
6-Metylmerkaptopurin nukleotid
6-Monoacetylmorfin

Magnecyl
Magnesium
Makroprolaktin
Mangan
Mb Fabry

Mb Gaucher
Mb Krabbe
Mb Pompe
Mb Salla
Mb Sandhoff

upp

Mb Schindler
Mb Tay-Sachs
Mb Wolman
MCAD enzymaktivitet
MCH

MCH, Hemoglobin (Erc-Index)
MCHC
MCHC, Hemoglobin (Erc-Index)
MCHr
MCV

MDA (Ecstacy)
M-diff celler morfologi
MDM2(12q15)
MDM2(12q15) FISH
MDMA (Ecstacy)

MDMB-4en-PINACA
MDPEP
MDPHiP
MDPV
Medium chain acyl-CoA-dehydrogenas (MCAD) (EC 1.2.99.3)

upp

Mefedron
Meronem
Meropenem
Met(7q31.2)/CEN7 FISH
Metadon

Metakromatisk leukodystrofi
Metamfetamin
Metanefriner
Metanol
Metedron

Methemoglobin
Methotrexate
Metionin
Metoject
Metorfan

Metotrexat
Metoxiadrenalin
Metoxiadrenalin/kreatinin
Metoxikatekolaminer
Metoxikatekolaminer/kreatinin

upp

Metoxinoradrenalin
Metoxinoradrenalin/kreatinin
Metylfenidat
Metylmalonat
Metylmalonsyra

Metylon
Mevalonsyra
Mg
Midazolam
Mikroalbumin

Mirtazapin
Mirtin
Missbruksanalys
Missbruksprov
Mitokondriefunktion

Mitomycin C känslighet
Mitotan
Mitragynin
Mjölksyredehydrogenas
M-komponent/Polyklonalt IgG, A, M

upp

MLL, (11q23) FISH
MLL-AF4, t(4;11) kvantitativ PCR
MLL-AF9, t(9;11) kvantitativ PCR
MLL-AFF1, t(4;11) kvantitativ PCR
MLL-ENL, t(11;19) kvantitativ PCR

MLL-MLLT1, t(11;19) kvantitativ PCR
MLL-MLLT10 (t(10;11)-fusionstranskript
MLL-MLLT10, t(10;11) Digital PCR
MLL-MLLT10, t(10;11) Kvantitativ PCR
MLL-MLLT10, t(10;11) digital PCR

MLL-MLLT2, t(4;11) kvantitativ PCR
MLL-MLLT3, t(9;11) kvantitativ PCR
MLL-SEPT6, t(X;11) kvantitativ PCR
Modafinil
Molybden

Monocyter
Mononukleosrelaterade antigen
Mononukleostest
Monospot
Morfin

upp

Motrigal
MPA
MPL mutationsanalys
MRD PCR
MRD, measurable residual disease

MTHFR
MTHFR genotyp
Mukopolysackarider
Mukopolysackaridos typ I
Mukopolysackaridos typ II

Mukopolysackaridos typ IIIa
Mukopolysackaridos typ IIIb
Mukopolysackaridos typ IIIc
Mukopolysackaridos typ IVa
Mukopolysackaridos typ IVb

Mukopolysackaridos typ VI
Mukopolysackaridos typ VII
Multiplate
MYC (8q24) FISH
MYCN (2p24) FISH

upp

MYD88 L265P-mutationsanalys
MYD88, CXCR4-mutation
Myelom FISH
Myeloperoxidas
Mykofenolsyra

Myoglobin

upp

N

Na
N-Acetyl Glukosaminidas
N-Acetyl-5-aminofenol
N-Acetylaspartat
Natrium

Nebcina konc.
N-etylnorhexedron
N-Etylpentedron
Neurofilament light protein
Neurogranin

Neutraliserande antikroppar rekombinant alfagalaktosidas
Neutraliserande antikroppar rekombinant alfa-galaktosidas
Neutrofila granulocyter
NFL
NGS-panel; riktad sekvensering av TP53-genen

NGS-panel;myeloisk malignitet
Niemann-Pick A / B
Niemann-Pick C1
Niemann-Pick C2
Nikotinmetabolit

upp

Nitisinon
Nitrazepam
Nitrit
Njursten
Noradrenalin

Nordiazepam
Normetanefriner
Norspan
Nortriptylin
NPM1 djupsekvens

NPM1 mutationsanalys
NPM1-mutation, Kvantitativ RT-PCR
Np-metyl-histidin
nPNA
NSE

NTBC
N-terminal propeptid av typ 3 prokollagen.
N-terminal propeptid av typ I prokollagen
Nt-metyl-histidin
NT-proBNP

upp

NTRK2 (9q21.32-q21.33) FISH
NTRK3(15q25.3-q26.1) FISH

upp

O

25-OH Vitamin D
2-Oxoglutarat
5-Oxoprolin
9-OH-Risperidon
O-desmetyltramadol

Olanzapin
Oligoklonala band
Oligosackarider
Omentin
OPDDD

Opiater
Opiater (morfin, kodein och etylmorfin)
Orexin-A, Hypokretin-1
Orfadin
Orfiril

Organiska syror, fraktionerade
Orgaran, danaparoidnatrium
Ornitin
Orosomucoid
Orotsyra

upp

Osmolalitet
Osmotisk resistens
Osteocalcin
Oxazepam
Oxiderat glutation

Oxikodon
Oximorfon
Oxygen, partialtryck
Oxygenmättnad

upp

P

1,2-Propandiol
1p36/1q25 och 19q13/19p13 FISH
P5P
Paliperidon
Palmitoylproteintioesteras

Panodil
PAPP-A
Paracetamol
Parathormon
Parathormonliknande peptid

Parenkymskademarkörer
PAS
Pb
PBG-syntas
pCO2

PCSK9
PCT
PDGFRB, (5q33.2) FISH
PDH
Pepsinogen I (EC 3.4.23.1)

upp

Perfalgan
Peroxisomal biogenesstörning
Peroxisomal screening
Peroxisomala sjukdomar
PEth 16:0/18:1

pH
Pharmalam
Pigmentanalys
Pipekolsyra
Piperacillin

PK (INR)
Placentärt alkalisk fosfatas
PLAP (Placentärt alkalisk fosfatas)
Pleuravätska
PLP

PML-RARA t(15;17)(q22;q21.1) FISH
PML-RARA, t(15;17) kvantitativ PCR
PNH-test
pO2
Porfobilinogensyntas (EC 4.2.1.24)

upp

Pradaxa
Prealbumin
Pregabalin
Pregnacy Associated Plasma Protein A
Pregnantriol

Preparering av lymfocyter för mt-DNA
Pristansyra
Procalcitonin
Progenitorceller
Progesteron

Prokollagen-III-peptid
Prolaktin
Prolin
Propylenglykol
Prostataspecifikt antigen

Prostataspecifikt antigen, kvot fritt/total
Protein C
Protein S, fritt
Protein S-100
Protein, C-reaktivt

upp

Protein, totalt
Proteiner fraktionerade Likvor/ Serum
Proteiner, fraktionerade
Protrombin
Protrombin genotyp

Protrombinkomplex
PSA
PSA, kvot
Ptau
PTHrP

PTK
Pyridoxal fosfat
Pyridoxal-5-fosfat
Pyrofosfat
Pyroglutaminsyra

Pyruvat
Pyruvatdehydrogenas (EC 1.2.4.1 + EC 2.3.1.12 + EC 1.8.1.4)
Pyruvatkinas (EC 2.7.1.40)

upp

Q

Quetiapin

upp

R

RARA (17q21) FISH
Reducerat glutation
Remeron
Renin (aktivt)
Respirationsstatus artärblod

Respirationsstatus artärblod, utökad
Respirationsstatus kapillärblod
Respirationsstatus kapillärblod, utökad
Respirationsstatus venblod
Respirationsstatus venblod, utökad

Retikulocyter
Ridalux
Risperidal
Risperidon
Rispid

Ritalinsyra
Rivaroxaban (Xarelto) direkt faktor Xa-hämmare
ROS1(6q22.1) FISH
RS-virus
RUNX1(AML1)-RUNX1T1(ETO), t(8;21)(q22;q22)

upp

RUNX1-RUNX1T1, t(8;21) kvantitativ PCR

upp

S

S-100
Saccaropin
Salicylat
S-AMH
Saposinbrist

Sarkosin
Saroten
SDF-1a, Stromal cell-derived faktor 1 alfa
Sediment
Selen

Sensaval
Serin
Seroplex
Seroquel
Sertralin

Sertranat
Sertrasen
Sertraxea
Sertrparma
Sezary celler

upp

Sfingomyelinas
Sialidas
Sialidos
Sirolimus
Smith-Lemli-Opitz syndrom

Sodium oxybate
Somatotropt Hormon (Somatotropin)
Spektrofotometri av cerebrospinalvätska
Sperinar
Speron

SS18 (SYT) (18q11.2) FISH
STAP1
Stenanalys
Sternalpunktat
Suboxone

Subutex
Succinylaceton
Sulfatid
Sulfocystein
Surt lipas

upp

Svettest screening
Svettest utökad
Syrabasstatus artärblod
Syrabasstatus artärblod, utökad
Syrabasstatus kapillärblod

Syrabasstatus kapillärblod, utökad
Syrabasstatus venblod
Syrabasstatus venblod, utökad
Syrgasmättnad
Sänkningsreaktion

upp

T

6-Tioguanin nukleotid.
Tacrolimus (FK 506)
Takrolimus
Talassemiutredning
Talocit

Tapentadol
Targocid
Tau
TAU genotyp
Taurin

TCF3-PBX1, t(1;19) kvantitativ PCR
TCF3-PBX1, t(1;19)(q23;p13.3) FISH
TCR klonalitetsanalys
TCR rearrangemang, diagnos
TCR rearrangemang, klonalitet

TCR rearrangemang, uppföljning
Tegretol
Teicoplanin
Temazepam
Temgesic

upp

Teofyllamin
Teofyllin
Teovent
Testosteron
Testosteron, högkänslig

Testosteron/SHBG kvot
Testosteron/SHBG subst kvot
Tetrahydrocannabinolsyra
Tetrahydrocannabinolsyra, THC, cannabinol
Tfr

TG
THC
Theo-Dur
Threonin
Thyreoidea interferens

Tiamin
Tianeptin
TIBC
Tifisertral
Tillväxthormon (GH)

upp

Tiopurin S-metyltransferas (EC 2.1.1.67)
Tiopurinmetabolit
TNF-alfa
Tobramycin
Totalsialinsyra i urin

TotalSialinsyra/Kreatinin
TP53, (17p13.1) FISH
TPK
TPMETAB
TPMT

TPMT genotyp
TRA/D (14q11.2) (FISH)
Tramadol
Transferrin
Transferrin järnmättnad

Transferrinmönster
Transferrinreceptor, löslig
Transketolas EC 2.2.1.1
Transtyretin
Triazolam

upp

Triglycerider
Trijodtyronin, fritt
Trijodtyronin, totalt
Trimonil
Tripeptidylpeptidas-I

Trombinhämmare (Dabigatran)
Trombocytaggregation
Trombocytantigen
Trombocyter
Trombosutredning

Troponin I Högkänsligt
Tryptizol
Tryptofan
Tyreoglobin
Tyreoideahormoner, utredning av misstänkt analysinterferens

Tyrosin
Tyrosinemi
Tyrotropin
Tyrotropin receptorantikroppar (TRAK)
Tyroxin, fritt

upp

Tyroxin, T4
Tyroxinbindande globulin

upp

U

UGT1A1 genotyp
Uracil
Urat
Uratkristaller
Urea

Urinsten
Urinsticka
Urinsyra
Urinämne
UroVysion CEP3, CEP7, CEP17, p16(9p21) FISH

USP6(17p13) FISH

upp

V

Valin
Valproat
Vancomycin
Vandral
Vanilinmandelsyra

Vascular endothelial growth factor (VEGF)
VEGF(A) (Vascular endothelial growth factor)
VEGF(D) (Vascular Endothelial Growth Factor D)
Venlafaxin
Very long chain acyl-CoA dehydrogenas (VLCAD) (EC 1.3.99.13)

Vimal
Vitamin B1
Vitamin B12
Vitamin B6
Vitamin D (25-hydroxi)

Vitamin D Bindande protein
Vitamin D Bindarprotein
VLCAD enzymaktivitet
VLCFA
VMA

upp

von Willebrand faktor (funktionell)
von Willebrandfaktor (Antigen)
Vätejonaktivitet

upp

W

WT1, kvantitativ PCR

upp

X

Xeloda-behandling
Xeplion
Xyrem

upp

Z

Zeldox
Zink
Ziprasidon
Ziral
Zoloft

Zolpidem
Zopiklon
Zuklopentixol
Zypadhera
Zyprexa

upp

Ä


upp

Ö

Östradiol
Östradiol, högkänslig

upp

Klinisk Kemi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, uppdaterad 2023-09-22 av RMT+ systemet.