Analysförteckning

Sök analys:
Sökord:
.

Genvägar:

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Ä   Ö  

Önskas prisuppgift för analys var god ring 031-342 27 12
Rörplansch över upphandlade vacuumrör


A

ALP, Benvävnad
17-alfa-Hydroxiprogesteron
5-Aminolevulinat
5-Aminolevulinat/kreatinin
7-amino-flunitazepam

7-amino-klonazepam
7-amino-nitrazepam
Abilify
ABL1(9q34.1) FISH
ABL2(1q25.2) FISH

Absenor
Absorbans 415
ACE (Angiotensin converting enzyme)
Acetoacetat
Aceton

Acyl-CoA dehydrogenas, very long chain (EC 1.3.99.13)
Acylkarnitiner, fraktionerade
ADA
Adenosindeaminas (EC 3.5.4.4)
Adipocyte fatty acid binding protein

upp

Adiponectin
Adrenalin
Adrenokortikotropt hormon (ACTH)
Adrenoleukodystrofi
AFP

Aggregationsförmåga
Akrylfentanyl
Aktiverad Protein C resistens, med faktor V-bristplasma
Aktivt B12
ALA

Ala/Kreatinin
ALA-dehydratas
Alanin
Alanin aminotranferas (EC 2.6.1.2)
Alat

Albumin
Albumin/period
Albumin_
Albuminkvot
Albumin-kvot, Likvor/Serum

upp

Albyl
Aldosteron
alfa1-Antitrypsin
alfa1-Fetoprotein
alfa-1-Antitrypsin

alfa-Fukosidas
alfa-Galaktosidas
alfa-Galaktosidas-antikroppar
alfa-Glukosidas
alfa-Glukosidas-antikroppar

alfa-Iduronidas
alfa-Iduronidas-antikroppar
alfa-Mannosidas
alfa-N-acetylgalaktosaminidas
alfa-N-acetylglukosaminidas

alfa-PVP
ALK (2p23) FISH
Alkalisk fosfatas
Alkalisk fosfatasaktivitet i granulocyter
Alka-Seltzer

upp

Allo-isoleucin
ALP
ALP isoenzymer
Alpha-aminoadipinsyra
Alprazolam

Aluminium
Alvedon
Alzen
Amfetamin
AMH

Amikacin
aminogram
Aminosyror
Amitriptylin/Nortriptylin
Ammjon

Ammoniak
Ammoniumjon
Amylas, Pankreasspecifikt
Amylas, total
Anafranil

upp

Androgen receptorgen (Xq12)
Androgen receptorgen (Xq12) FISH
Androstendion
Angiotensin converting enzyme (ACE)
Angiotensin-Converting Enzyme 2

Anserin
anti-alfaGlukosidas
AntiFXA
Antikoagulans mot koagulationsfaktor IX
Antikoagulans mot koagulationsfaktor VIII

anti-Müllerian hormone
Antitrombin
anti-Tyreoglobulin
anti-Tyroperoxidas
Anti-Xa aktivitet

APC-resistens (FV)
Apixaban (Eliquis) direkt faktor Xa-hämmare
ApoA1
ApoB
ApoB/A1 kvot

upp

APOE
APOE genotyp
Apolipoproteiner
APTT
APT-tid (Aktiverad partiell tromboplastintid)

Arginin
Argininosuccinat
Aripiprazol
Arylsufatas B-antikroppar
Arylsulfatas A

Arylsulfatas B
ASA anhydrid x
ASA anhydrid y
ASA anhydrid z
ASAT

Asbest
Asparagin
Aspartat
Aspartat aminotransferas (EC 2.6.1.1)
Aspartylglukosamin

upp

Aspartylglukosaminidas
Aspartylglukosaminuri
Aspirin
AT
ATM, (11q22.3) FISH

Aural
Azatiopurinmetabolit
a-mannosidos

upp

B

Benvävnad-ALP
B1
B12
Bamyl
Band3 protein

Base excess
Basofila granulocyter
Basöverskott
BCA-1
BCL6(3q27) FISH

BCRABL (p190) fusionstranskript
BCR-ABL1 mutationsanalys
BCR-ABL1, t(9;22)(q34;q11.2) FISH
BCR-ABL1, t(9;22), (p210) kvantitativ PCR
Bellcital

Benmärgs-Järn
Bensodiazepiner
Bensoylekgonin
Bensylpenicillin
beta Trace protein

upp

beta2-Mikroglobulin
Beta-alanin
Beta-aminoisosmörsyra
beta-Amyloid (1-42)
beta-Amyloid kvot

beta-Galaktosidas
beta-Glukosidas
beta-Glukuronidas
beta-Mannosidas
beta-N-acetylglukosaminidas

Bevilon
Bikarbonat, aktuellt
Bikarbonat, standard (pCO2 5,3 kPa)
Biklin
Bilirubin

Bilirubin, konjugerat
Bilirubin, Konjugerat ( direkt )
Biopram
Biotinidas (EC 3.5.1.12)
Blodgas artärblod

upp

Blodgas artärblod, utökad
Blodgas kapillärblod
Blodgas kapillärblod, utökad
Blodgas venblod
Blodgas venblod, utökad

Bly
BRAF (7q34)
BRAF (7q34) FISH
BRAF V600X-mutationsanalys
Bromazepam

BUN
Buprenorfin
ß-mannosidos

upp

C

C3
C3/C4 förbrukning/inflammation
C4
CA 15-3
Cadmium

Calcium
Calcium, joniserad
Calciumpyrofosfat- och uratkristaller
CALR Mutationsanalys
Cancerantigen 125

Cancerantigen 15-3
Cancerassocierat antigen 19-9
Cannabis
Cannabismetaboliter
Carbohydrate-deficient transferrin

Carboxyterminal Telopeptid av typ 1 kollagen
Carcinoembryonalt antigen
Carnitin
CBFB (16q22) inv(16), FISH
CBFB-MYH11, inv(16) kvantitativ PCR

upp

CCL18
Cd
CDG
CDKN2A, p16, (9p21) FISH
CDKN2C (1p32)/CKS1B (1q21) FISH

CDT
CEA
CEBPA mutationsanalys
Cefotaxim
Cell proliferation assay

Celler, CD34-positiva
Celler, flödescytometrisk klassificering
Celler, leukemitypning
Celler, Likvor ; Antal
Celler, morfologi

Cellseparering, autoMACS (automatiserad Magnetisk Cell Sorterare)
Centralstimulerande aminer
Centralstimulerande aminer (amfetamin, metamfetamin, Ecstasy)
CEP 8 (p11.1-q11.1)
CEP12 (p11.1-q11.1)

upp

cerebrospinalvätska
Cerebrotendinös xantomatos
Ceroidlipofuscinos 1
Ceroidlipofuscinos 2
Certican

Ceruloplasmin
CFU (Colony Forming Unit)
Chitotriosidas
CHr
Chromogranin A

CIC(19q13.2) FISH
Cilomed
Cilopram
Cipralex
Cipramil

Cisordinol
Citalomed
Citalop
Citalopram
Citapram

upp

Citapriwa
Citavie
Citoglan
Citrullin
Cl

Claforan
CLN 1
CLN 2
Clopixol
Clorid

Clozapine
COHb
COL1A1-PDGFB t(17;22) FISH
Copeptin
Copeptin-proAVP

C-peptid
CPT II
Crisomet
CSF1R (5q33-q34) FISH
Cu

upp

Curadon
CXCL13, B Cell-Attracting chemokine 1(BCA-1)
Cyklopropylfentanyl
Cyklosporin A, specifik
Cystatin C

Cystationin
Cystin
Cytogenetisk analys
Cytologi
Cytologi, likvor

upp

D

1,25-Dihydroxi-vitamin D
D13S319, (13q14.3) FISH
D20S108 (20q12) FISH
D7S486 (7q31) FISH
Dabigatran

d-Amfetamin
D-dimer
DDIT3 (CHOP) (12q13) FISH
Dehydroepiandrosteronsulfat
Dehydrokolesterol

DEK-NUP214 t(6;9)(p22;q34) FISH
DEK-NUP214, t(6;9) kvantitativ PCR
Desital
Desitin
Dexamfetamin

DHEA-sulfat
Diagnostisk sammanfattning från benmärgsrond
Dialysvätska(peritonealdialys) diff
Diazepam
dic (9;20)(p13.2;q11.2) FISH

upp

Diff
Differentialräkning
Digoxin
Dihydroxifenylalanin
Dipeptidyl Peptidas IV

Dipropylacetat
Direktreagerande bilirubin
Disialotransferrin (CDT)
D-Laktat
Dopamin

Drog
Droganalys
Drogpaket i saliv
Drogtest
Duloxetin

D-vitamin (25-hydroxi)

upp

E

E2A(19p13.3)/PBX1(1q23.3)/HLF(17q22) FISH
Ecstacy
Ecstasy
Efedrin
Efexor

EGFR(7p11.2)/CEN7 FISH
EGR1 (5q31) FISH
Elektrofores proteiner urin
Elfores proteiner
Elvanse

EML4-ALK, inv(2)(p21p23) FISH
EMTX
Enolas (EC 4.2.1.11), neuronspecifikt
Entact
Eosinofila celler

Epanutin
EPK
EPO
Ergenyl
Erytrocyter

upp

Erytrocyter partikelkoncentration
Erytrocyter, medelvolym (MCV)
Erytrocyter, morfologi
Erytrocyter, sänkningsreaktion
Erytrocyter, volymfraktion

Erytropoietin
Escitalopram
Esertia
Estimerat proteinintag
etandiol

Etanol
Etizolam
ETV6 (12p13)
ETV6-RUNX1, t(12;21) kvantitativ PCR
ETV6-RUNX1, t(12;21)(p13;q22) FISH

Etylalkohol
Etylenglykol
Etylfenidat
Etylmorfin
Everolimus

upp

EVF
EVI (3q26), t(3;3); inv(3) FISH
EWSR1 (22q12) FISH

upp

F

4-fluoroamfetamin
Faktor II
Faktor II genotyp
Faktor IX:C
Faktor V

Faktor V genotyp
Faktor VII
Faktor VIII:C
Faktor X
Faktor XI

Faktor XII
Faktor XIII
Familjär Hyperkolesterolemi
Fe
Fe/TIBC/Transferrin-mättnad

Fenantoin
Fencyklidin
Fenemal
Fenobarbital
Fentanyl

upp

Fenylalanin
Fenylpyruvat
Fenytoin
Ferritin
Fettsyramönster

Fettsyror, fria
FFA
FGFR1, (8p12) FISH
Fibrinogen
Fibroblastetablering

FIP1L1-PDGFRA
FIP1L1-PDGFRA, (4q12), FISH
FISH
FK 506
FLK

FLT3-ITD Allelic Ratio
FLT3-TKD mutationsanalys
Flubromazepam
Flubromazolam
Flunitrazepam

upp

Fluoxetin
Fluoxetin och desmetylfluoxetin
Folater
Follitropin
Formimino-glutaminsyra

Fosfat
Fosfatas alkalisk, benspecifikt
Fosfatas alkalisk, benvävnad
Fosfatas alkaliskt
Fosfatas, alkalisk (EC 3.1.3.1)

Fosfatidyletanol 16:0/18:1
Fosfoetanolamin
Fosfofruktokinas
Fosfolipidfettsyramönster i erytrocyter
Fosfomannoisomeras

Fosfomannomutas2
Fosfo-tau
FOXO1 (FKHR) (13q14.11) FISH
Fragilitet osmotisk
Fragmin

upp

Fragmin, dalteparinnatrium
Fraktionerade Hemoglobiner
Fri beta humant koriongonadotropin
Fri sialinsyra
Fri Sialinsyra/Kreatinin

Fria lätta kedjor, kappa
Fria lätta kedjor, kappa/lambda kvot
Fritt 25OH Vitamin D
Fukosidos
Furanylfentanyl

FUS (16p11) FISH
Fytansyra

upp

G

G6PD enzymaktivitet
Gabapentin
Galaktos-6-sulfat-sulfatas
Galaktos-6-sulfat-sulfatas-antikroppar
Galaktosialidos

Galaktosylceramidas
GALC genotyp
Gallsyror
Gamma- H2AX
Gamma-aminosmörsyra

gamma-Glutamyltransferas (EC 2.3.2.2)
Gastrin
Gaucher genotyp
GBA genotyp
GFAp

GFR
GH (hGH)
GHB
Gilbert genotyp
Glia-fibrillärt surt protein

upp

Glivec
globotriaosylsfingosin
Glukos
Glukos-6-fosfat dehydrogenas (EC 1.1.1.49)
Glukosamin-6-sulfatas

Glukosaminacetyltransferas
Glukosbelastning
Glukosylceramidas
Glukosylceramidas-antikroppar
Glutamin

Glutaminsyra
Glycerol
Glycin
Glycylprolin
Glykokonjugat

glykol
Glykosaminoglykaner
Glykosyleringsstörning (medfödd)
GM1 gangliosidos
GOT

upp

GPT
Growth Hormone (Tillväxthormon)

upp

H

25-Hydroxi-vitamin D
3-Hydroxibutyrat
3-Hydroxismörsyra
4-Hydroxi-3-metoximandelat
4-hydroxysmörsyra (GHB)

4-Hydroxysmörsyra, GHB, gamma-Hydroxybutyrat
5-HIAA
5-Hydroxiindolacetat
5-hydroxylysin
Haldol

Haloperidol (Haldol)
Haptoglobin
Hb
Hb, Epk + index, Celldyn
Hb, EVF

HBA genotyp
HbA1c
HBA-genotyp
HBB genotyp
HBB-genotyp

upp

HCG
HCO3- standard
HDL-Kolesterol
Hematokrit
Hematopoetiska stamceller totalt

Hemofilifaktor A
Hemoglobin
Hemoglobin (MCH)
Hemoglobin (MCHC)
Hemoglobin A1c

Hemoglobin i Retikulocyter
Hemoglobin S
Hemoglobin, fetalt
Hemoglobin, fetalt enl. Kleihauer
Hemoglobin, fraktionerade

Hemoglobin, fritt
Hemoglobinopatier
Hemoglobinopatiutredning
Hemosiderin / Sideroblaster
Heparansulfatsulfamidas

upp

Heparininducerade trombocytantikroppar
Hermolepsin
Heroin
Heroinmetabolit
Hexosaminidas A

Hexosylsfingosin
HFE genotyp
Histidin
HIT
HMMA

Holotranskobalamin
Homocitrullin
Homocystein
Homocystin
Homogentisinsyra

Homokarnosin
Homovanillat
Homovanillinsyra
Human Epididymis Protein 4
Human soluble CD40 Ligand

upp

HVA
Hyalina cylindrar
Hydrokodon
Hydromorfon
Hydroxyprolin

Hypokroma Erytrocyter
Hämofilifaktor A

upp

I

ICTP
Iduronat-2-sulfat-sulfatas
Iduronatsulfatsulfatas
Iduronatsulfatsulfatas-antikroppar
Ig rearrangemang

IgA
IgD
IGF-I (Insulinlike growth factor I)
IGF-II (Insulinlike growth factor II)
IgG

IgG/A/M-Poly/M-komp
IGH (14.32.3.) FISH
IGH-BCL2 t(14;18)(q32;q21) FISH
IGH-CCND1, t(11;14)(q13;q32) FISH
IGH-FGFR3, t(4;14)(p16;q32) FISH

IGH-klonalitetsanalys
IGH-MAF, t(14;16)(q32;q23) FISH
IGH-MALT1 t(14;18)(q32;q21)
IGH-MYC, t(8;14)(q24;q32), FISH
IGHV mutationsanalys

upp

IgM
IL-6 Akut
Imatinib
Immunglobulin A
Immunglobulin D

Immunglobulin G
Immunglobulin kappakedjor/Kreatinin
Immunglobulin lambdakedjor/Kreatinin
Immunglobulin M
Immunglobulin, Kappakedjor

Immunglobulin, Lambdakedjor
Immunoblotting IgG
Immunoblotting IgM
Immunofenotyp
Immunoglobuliner

Imovane
INCL
Index (MCV,MCH,MCHC)
Influensa A
Influensa B

upp

Inhibin-B
Innohep, tinzaparinnatrium
Insulin
Insulinlik tillväxtfaktor-bindare 3
Insulinlike growth factor binding protein-1

Insulinlike growth factor I (IGF-I)
Insulinlike growth factor II (IGF-II)
Insulinliknande tillväxtfaktor
Interleukin-6
Intratekal Ig-prod

Invega
Iohexol
Iohexol-clearance
Isoelektrisk fokusering
Isoleucin

Isopropanol

upp

J

JAK2 exon12 mutationsanalys
JAK2 V617F mutationsanalys
JAK2(9p24) FISH
Järn
Järnbindande kapacitet, totalt

Järnpaket

upp

K

2-(2-Klorfenyl)-2-(4-klorfenyl)-1,1-dikloretan
4-Klormetkatinon
K
Kadmium
Kalcitonin

Kalcium
Kalciumpyrofosfat
Kalium
Kappa-Index
Kappakedjor

Karbamazepin
Karfentanil
Karnitin
Karnitinpalmitoyltransferas 2 (EC 2.3.1.21)
Karnosin

Katekolaminer
Katinon
Keppra
Ketamin
Ketobemidon

upp

Ketoner
Khat
Kiralt amfetamin
KIT D816V Mutationsanalys
Klexane, enoxaparinnatrium

KLL FISH
Klofedron (3-CMC)
Klomipramin och desmetylklomipramin
Klonazepam
Klonazolam

Klorid
Klozapin
KMT2A (11q23)
KMT2A-AFF1, t(4;11) kvantitativ PCR
KMT2A-MLLT1, t(11;19) kvantitativ PCR

KMT2A-MLLT3, t(9;11) kvantitativ PCR
KMT2A-SEPT6, t(X;11) kvantitativ PCR
Koagulationsfaktor II (funktionell)
Koagulationsfaktor IX (funktionell)
Koagulationsfaktor V (funktionell)

upp

Koagulationsfaktor VII (funktionell)
Koagulationsfaktor VIII (funktionell med kromogent substrat)
Koagulationsfaktor VIII (funktionell)
Koagulationsfaktor X (funktionell)
Koagulationsfaktor XI (funktionell)

Koagulationsfaktor XII (funktionell)
Koagulationsfaktor XIII
Kobalaminer
Kodein
Kokain

Kokainmetaboliter
Koldioxid, partialtryck
Kolestanol
Kolesterol (Kolesterol+Kolesterol-estrar)
Kolhydrater, Periodic-Acid-Schiff (PAS)

Kollagen-I Telopeptid
Kolmonoxidhemoglobin
Kombinerade ospecifika och specifika esteraser (Dubbelesteraser)
Komplementfaktor 3
Komplementfaktor 4

upp

Konkrementanalys
Koppar
Koriongonadotropin + fri beta-peptid
Kortikotropin
Kortisol

Kortisol kvällsprov
Kortisol morgonprov
Kortison kvällsprov
Kortison morgonprov
Kotinin

Krabbe genotyp
Kratom
Kreatinin
Kreatinkinas (EC 2.7.3.2)
Kreatinkinas, isoenzymer (CK-MB)

Kromogranin A
Kromosomanalys
Kryoglobulin
Könshormonbindande globulin SHBG

upp

L

l/d-kvot amfetamin
Labileno
Laktas genotyp
Laktat
Laktat, D-

Laktatdehydrogenas (EC 1.1.1.27)
Laktatdehydrogenas isoenzymer i serum
Laktosbelastning
Lamanticon
Lambdakedjor

l-Amfetamin
Lamictal
Lamonal
Lamopharm
Lamoscope

Lamotrigin
Lanoxin
LAPA
LD
LD isoenzymer

upp

LDL-Kolesterol
LDLR
LDLRAP1
L-Dopa
Leber´s Hereditary Optic Neuropathy

Lecitinfettsyramönster
Lehydan
Leiden genotyp
Leponex
Leptilen

Leptin
Leucin
Leukocyter
Leukocyter mononukleära
Leukocyter Partikelkoncentration

Leukocyter polynukleära
Levetiracetam
Levodopa
LHON Leber’s Hereditary Optic Neuropathy
Likvor

upp

LINCL
Lipidelfores
Lipidstatus
Lipoprotein(a)
Lipoproteiner fraktionerade

Lithionit
Litium
L-Laktat
LMH
Loperamid

Lorazepam
LPK
LSD
Lupusantikoagulans
Lutropin (tidigare Luteotropin)

Lymfocyter
Lymfocyter, vakuoliserade
Lyrica
Lysin
Lysodren

upp

LysoGb1
LysoGb3
LysoGL1
Lysosfingomyelin
Lysosfingomyelin509

Lysozym
Lågmolekylärt heparin, mätt som anti-Xa aktivitet (t.ex. Fragmin)
Långkedjade fettsyror
Läkemedelsinducerad trombocythämning, Multiplate
Lösliga glykokonjugat i urin

upp

M

3-Metoxiadrenalin (okonjugerat)
3-Metoxiadrenalin (okonjugerat)/Kreatinin
3-Metoxinoradrenalin (okonjugerat)
3-Metoxinoradrenalin (okonjugerat)/Kreatinin
3-Metoxityramin (okonjugerat)

3-Metoxityramin (okonjugerat)/Kreatinin
3-metoxytyramin
6-Metylmerkaptopurin nukleotid
6-Monoacetylmorfin
Magnecyl

Magnesium
Makroprolaktin
Mangan
Mb Fabry
Mb Gaucher

Mb Krabbe
Mb Pompe
Mb Salla
Mb Sandhoff
Mb Schindler

upp

Mb Tay-Sachs
Mb Wolman
MCAD enzymaktivitet
MCH
MCH, Hemoglobin (Erc-Index)

MCHC
MCHC, Hemoglobin (Erc-Index)
MCHr
MCV
MDA (Ecstacy)

M-diff celler morfologi
MDM2(12q15)
MDM2(12q15) FISH
MDMA (Ecstacy)
MDPV

Medium chain acyl-CoA-dehydrogenas (MCAD) (EC 1.2.99.3)
Mefedron
Meronem
Meropenem
Meskalin

upp

Met(7q31.2)/CEN7 FISH
Metadon
Metakromatisk leukodystrofi
Metamfetamin
Metanefriner

Metanol
Methemoglobin
Methotrexate
Metionin
Metoject

Metorfan
Metotrexat
Metoxiadrenalin
Metoxiadrenalin/kreatinin
Metoxikatekolaminer

Metoxikatekolaminer/kreatinin
Metoxinoradrenalin
Metoxinoradrenalin/kreatinin
Metylfenidat
Metylmalonat

upp

Metylmalonsyra
Metylon
Mevalonsyra
Mg
Midazolam

Mikroalbumin
Mirtazapin
Mirtin
Missbruksanalys
Missbruksprov

Mitokondriefunktion
Mitomycin C känslighet
Mitotan
Mitragynin
Mjölksyredehydrogenas

M-komponent/Polyklonalt IgG, A, M
MLL, (11q23) FISH
MLL-AF4, t(4;11) kvantitativ PCR
MLL-AF9, t(9;11) kvantitativ PCR
MLL-AFF1, t(4;11) kvantitativ PCR

upp

MLL-ENL, t(11;19) kvantitativ PCR
MLL-MLLT1, t(11;19) kvantitativ PCR
MLL-MLLT10 (t(10;11)-fusionstranskript
MLL-MLLT10, t(10;11) Digital PCR
MLL-MLLT10, t(10;11) Kvantitativ PCR

MLL-MLLT10, t(10;11) digital PCR
MLL-MLLT2, t(4;11) kvantitativ PCR
MLL-MLLT3, t(9;11) kvantitativ PCR
MLL-SEPT6, t(X;11) kvantitativ PCR
Modafinil

Molybden
Monocyter
Mononukleosrelaterade antigen
Mononukleostest
Monospot

Morfin
Motrigal
MPA
MPL mutationsanalys
MRD PCR

upp

MRD, measurable residual disease
MTHFR
MTHFR genotyp
Mukopolysackarider
Mukopolysackaridos typ I

Mukopolysackaridos typ II
Mukopolysackaridos typ IIIa
Mukopolysackaridos typ IIIb
Mukopolysackaridos typ IIIc
Mukopolysackaridos typ IVa

Mukopolysackaridos typ IVb
Mukopolysackaridos typ VI
Mukopolysackaridos typ VII
Multiplate
MYC (8q24) FISH

MYCN (2p24) FISH
MYD88 L265P-mutationsanalys
Myelom FISH
Myeloperoxidas
Mykofenolsyra

upp

Myoglobin

upp

N

Na
N-Acetyl Glukosaminidas
N-Acetyl-5-aminofenol
N-Acetylaspartat
Natrium

Nebcina konc.
N-etylnorhexedron
N-Etylpentedron
Neurofilament light protein
Neurogranin

Neutraliserande antikroppar rekombinant alfagalaktosidas
Neutraliserande antikroppar rekombinant alfa-galaktosidas
Neutrofila granulocyter
NFL
NGS-panel; riktad sekvensering av TP53-genen

NGS-panel;myeloisk malignitet
Niemann-Pick A / B
Niemann-Pick C1
Niemann-Pick C2
Nikotinmetabolit

upp

Nitisinon
Nitrazepam
Nitrazolam
Nitrit
Njursten

Noradrenalin
Nordiazepam
Normetanefriner
Norspan
Nortriptylin

NPM1 djupsekvens
NPM1 mutationsanalys
NPM1-mutation, Kvantitativ RT-PCR
Np-metyl-histidin
nPNA

NSE
NTBC
N-terminal propeptid av typ 3 prokollagen.
N-terminal propeptid av typ I prokollagen
Nt-metyl-histidin

upp

NT-proBNP
NTRK2 (9q21.32-q21.33) FISH
NTRK3(15q25.3-q26.1) FISH

upp

O

25-OH Vitamin D
5-Oxoprolin
9-OH-Risperidon
O-desmetyltramadol
Olanzapin

Oligoklonala band
Oligosackarider
Omentin
OPDDD
Opiater

Opiater (morfin, kodein och etylmorfin)
Orexin-A, Hypokretin-1
Orfadin
Orfiril
Organiska syror, fraktionerade

Orgaran, danaparoidnatrium
Ornitin
Orosomucoid
Orotsyra
Osmolalitet

upp

Osmotisk resistens
Osteocalcin
Oxazepam
Oxiderat glutation
Oxikodon

Oximorfon
Oxygen, partialtryck
Oxygenmättnad

upp

P

1,2-Propandiol
1p36/1q25 och 19q13/19p13 FISH
Paliperidon
Palmitoylproteintioesteras
Panodil

PAPP-A
Paracetamol
Parathormon
Parathormonliknande peptid
Parenkymskademarkörer

PAS
Pb
PBG-syntas
pCO2
PCSK9

PCT
PDGFRB, (5q33.2) FISH
PDH
Pepsinogen I (EC 3.4.23.1)
Perfalgan

upp

Peroxisomal biogenesstörning
Peroxisomal screening
Peroxisomala sjukdomar
PEth 16:0/18:1
Petidin

pH
Pharmalam
Pigmentanalys
Pipekolsyra
Piperacillin

PK (INR)
Placentärt alkalisk fosfatas
PLAP (Placentärt alkalisk fosfatas)
Plasmalogener
Pleuravätska

PML-RARA t(15;17)(q22;q21.1) FISH
PML-RARA, t(15;17) kvantitativ PCR
PNH-test
pO2
Porfobilinogensyntas (EC 4.2.1.24)

upp

Pradaxa
Prealbumin
Pregabalin
Pregnacy Associated Plasma Protein A
Pregnantriol

Preparering av lymfocyter för mt-DNA
Pristansyra
Procalcitonin
Progenitorceller
Progesteron

Prokollagen-III-peptid
Prolaktin
Prolin
Propylenglykol
Prostataspecifikt antigen

Prostataspecifikt antigen, kvot fritt/total
Protein C
Protein S, fritt
Protein S-100
Protein, C-reaktivt

upp

Protein, totalt
Proteiner fraktionerade Likvor/ Serum
Proteiner, fraktionerade
Protrombin
Protrombin genotyp

Protrombinkomplex
PSA
PSA, kvot
Psilocin
Ptau

PTHrP
PTK
Pyridoxal-5-fosfat
Pyrofosfat
Pyroglutaminsyra

Pyruvat
Pyruvatdehydrogenas (EC 1.2.4.1 + EC 2.3.1.12 + EC 1.8.1.4)
Pyruvatkinas (EC 2.7.1.40)

upp

Q

Quetiapin

upp

R

RARA (17q21) FISH
Reducerat glutation
Remeron
Renin (aktivt)
Respirationsstatus artärblod

Respirationsstatus artärblod, utökad
Respirationsstatus kapillärblod
Respirationsstatus kapillärblod, utökad
Respirationsstatus venblod
Respirationsstatus venblod, utökad

Retikulocyter
Rhizomel kondrodysplasi typ 2
Rhizomel kondrodysplasi typ 3
Ridalux
Risperidal

Risperidon
Rispid
Ritalinsyra
Rivaroxaban (Xarelto) direkt faktor Xa-hämmare
ROS1(6q22.1) FISH

upp

RS-virus
RUNX1(AML1)-RUNX1T1(ETO), t(8;21)(q22;q22)
RUNX1-RUNX1T1, t(8;21) kvantitativ PCR

upp

S

S-100
Saccaropin
Salicylat
S-AMH
Saposinbrist

Sarkosin
Saroten
SDF-1a, Stromal cell-derived faktor 1 alfa
Sediment
Selen

Sensaval
Serin
Seroplex
Seroquel
Sertralin

Sertranat
Sertrasen
Sertraxea
Sertrparma
Sfingomyelinas

upp

Sialidas
Sialidos
Sirolimus
Smith-Lemli-Opitz syndrom
Sodium oxybate

Somatotropt Hormon (Somatotropin)
Spektrofotometri av cerebrospinalvätska
Sperinar
Speron
SS18 (SYT) (18q11.2) FISH

STAP1
Stenanalys
Sternalpunktat
Suboxone
Subutex

Succinylaceton
Sulfatid
Sulfocystein
Surt lipas
Svettest screening

upp

Svettest utökad
Syrabasstatus artärblod
Syrabasstatus artärblod, utökad
Syrabasstatus kapillärblod
Syrabasstatus kapillärblod, utökad

Syrabasstatus venblod
Syrabasstatus venblod, utökad
Syrgasmättnad
Sänkningsreaktion

upp

T

6-Tioguanin nukleotid.
Tacrolimus (FK 506)
Takrolimus
Talassemiutredning
Talocit

Tapentadol
Targocid
Tau
TAU genotyp
Taurin

TCF3-PBX1, t(1;19) kvantitativ PCR
TCF3-PBX1, t(1;19)(q23;p13.3) FISH
TCR klonalitetsanalys
TCR rearrangemang, diagnos
TCR rearrangemang, klonalitet

TCR rearrangemang, uppföljning
Tegretol
Teicoplanin
Temazepam
Temgesic

upp

Teofyllamin
Teofyllin
Teovent
Testosteron
Testosteron, högkänslig

Testosteron/SHBG kvot
Testosteron/SHBG subst kvot
Tetrahydrocannabinolsyra
Tetrahydrocannabinolsyra, THC, cannabinol
Tfr

TG
THC
Theo-Dur
Threonin
Thyreoidea interferens

Tiamin
Tianeptin
TIBC
Tifisertral
Tillväxthormon (GH)

upp

Tiopurin S-metyltransferas (EC 2.1.1.67)
Tiopurinmetabolit
TNF-alfa
Tobramycin
Totalsialinsyra i urin

TotalSialinsyra/Kreatinin
TP53, (17p13.1) FISH
TPK
TPMETAB
TPMT

TPMT genotyp
TRA/D (14q11.2) (FISH)
Tramadol
Transferrin
Transferrin järnmättnad

Transferrinmönster
Transferrinreceptor, löslig
Transketolas EC 2.2.1.1
Transtyretin
Triazolam

upp

Triglycerider
Trijodtyronin, fritt
Trijodtyronin, totalt
Trimonil
Tripeptidylpeptidas-I

Trombinhämmare (Dabigatran)
Trombocytaggregation
Trombocytantigen
Trombocyter
Trombosutredning

Troponin I Högkänsligt
Tryptizol
Tryptofan
Tyreoglobin
Tyreoideahormoner, utredning av misstänkt analysinterferens

Tyrosin
Tyrosinemi
Tyrotropin
Tyrotropin receptorantikroppar (TRAK)
Tyroxin, fritt

upp

Tyroxin, T4
Tyroxinbindande globulin

upp

U

UGT1A1 genotyp
Urat
Uratkristaller
Urea
Urinsten

Urinsticka
Urinsyra
Urinämne
UroVysion CEP3, CEP7, CEP17, p16(9p21) FISH
USP6(17p13) FISH

upp

V

Valin
Valproat
Vancomycin
Vandral
Vanilinmandelsyra

Vascular endothelial growth factor (VEGF)
VEGF(A) (Vascular endothelial growth factor)
VEGF(D) (Vascular Endothelial Growth Factor D)
Venlafaxin
Very long chain acyl-CoA dehydrogenas (VLCAD) (EC 1.3.99.13)

Vimal
Vitamin B1
Vitamin B12
Vitamin B6
Vitamin D (25-hydroxi)

Vitamin D Bindande protein
Vitamin D Bindarprotein
VLCAD enzymaktivitet
VLCFA
VMA

upp

von Willebrand faktor (funktionell)
von Willebrandfaktor (Antigen)
Vätejonaktivitet

upp

W

WT1, kvantitativ PCR

upp

X

Xeplion
Xyrem

upp

Y


upp

Z

Zeldox
Zink
Ziprasidon
Ziral
Zoloft

Zolpidem
Zopiklon
Zuklopentixol
Zypadhera
Zyprexa

upp

Ä


upp

Ö

Östradiol
Östradiol, högkänslig

upp

Klinisk Kemi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, uppdaterad 2022-07-04 av RMT+ systemet.