Analysförteckning

Sök analys:
Sökord:
.

Genvägar:

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Ä   Ö  

Önskas prisuppgift för analys var god ring 031-342 27 12
Rörplansch över upphandlade vacuumrör


A

17-alfa-Hydroxiprogesteron
5-Aminolevulinat
5-Aminolevulinat/kreatinin
7-amino-flunitazepam
7-amino-klonazepam

7-amino-nitrazepam
Abilify
ABL1(9q34.1) FISH
ABL2(1q25.2) FISH
Absenor

Absorbans 415
ACE (Angiotensin converting enzyme)
Acetoacetat
Aceton
Acyl-CoA dehydrogenas, very long chain (EC 1.3.99.13)

Acylkarnitiner, fraktionerade
ADA
Adenosindeaminas (EC 3.5.4.4)
Adipocyte fatty acid binding protein
Adiponectin

upp

Adrenalin
Adrenokortikotropt hormon (ACTH)
Adrenoleukodystrofi
AFP
Aggregationsförmåga

Akrylfentanyl
Aktiverad Protein C resistens, med faktor V-bristplasma
Aktivt B12
ALA
Ala/Kreatinin

ALA-dehydratas
Alanin
Alanin aminotranferas (EC 2.6.1.2)
Alat
Albumin

Albumin/period
Albumin_
Albuminkvot
Albumin-kvot, Likvor/Serum
Albyl

upp

Aldosteron
alfa1-Antitrypsin
alfa1-Fetoprotein
alfa-1-Antitrypsin
alfa-Fukosidas

alfa-Galaktosidas
alfa-Galaktosidas-antikroppar
alfa-Glukosidas
alfa-Glukosidas-antikroppar
alfa-hydroxy-alprazolam

Alfa-hydroxy-triazolam
alfa-Iduronidas
alfa-Iduronidas-antikroppar
alfa-Mannosidas
alfa-N-acetylgalaktosaminidas

alfa-N-acetylglukosaminidas
alfa-PVP
ALK (2p23) FISH
Alkalisk fosfatas
Alkalisk fosfatasaktivitet i granulocyter

upp

Alka-Seltzer
Allo-isoleucin
ALP
ALP isoenzymer
Alpha-aminoadipinsyra

Alprazolam
Aluminium
Alvedon
Alzen
Amfetamin

AMH
Amikacin
aminogram
Aminosyror
Amitriptylin/Nortriptylin

Ammjon
Ammoniak
Ammoniumjon
Amylas, Pankreasspecifikt
Amylas, total

upp

ANAE
Anafranil
Androgen receptorgen (Xq12)
Androgen receptorgen (Xq12) FISH
Androstendion

Angiotensin converting enzyme (ACE)
Angiotensin-Converting Enzyme 2
Anserin
anti-alfaGlukosidas
AntiFXA

Antikoagulans mot koagulationsfaktor IX
Antikoagulans mot koagulationsfaktor VIII
anti-Müllerian hormone
Antitrombin
anti-Tyreoglobulin

anti-Tyroperoxidas
Anti-Xa aktivitet
APC-resistens (FV)
Apixaban (Eliquis) direkt faktor Xa-hämmare
ApoA1

upp

ApoB
ApoB/A1 kvot
APOE
APOE genotyp
Apolipoproteiner

APTT
APT-tid (aktiverad partiell tromboplastintid)
Arginin
Argininosuccinat
Aripiprazol

ARSA genotyp
Arylsufatas B-antikroppar
Arylsulfatas A
Arylsulfatas B
ASA anhydrid x

ASA anhydrid y
ASA anhydrid z
ASAT
Asbest
Asparagin

upp

Aspartat
Aspartat aminotransferas (EC 2.6.1.1)
Aspartylglukosamin
Aspartylglukosaminidas
Aspartylglukosaminuri

Aspirin
AT
ATM, (11q22.3) FISH
Aural
Azatiopurinmetabolit

a-mannosidos

upp

B

B1
B12
Bamyl
Band3 protein
Base excess

Basofila granulocyter
Basöverskott
BCA-1
BCL6(3q27) FISH
BCRABL (p190) fusionstranskript

BCR-ABL1 mutationsanalys
BCR-ABL1, t(9;22)(q34;q11.2) FISH
BCR-ABL1, t(9;22), (p210) kvantitativ PCR
Bellcital
Benmärgs-Järn

Bensodiazepiner
Bensoylekgonin
Bensylpenicillin
beta Trace protein
beta2-Mikroglobulin

upp

Beta-alanin
Beta-aminoisosmörsyra
beta-Amyloid (1-42)
beta-Amyloid kvot
beta-Galaktosidas

beta-Glukosidas
beta-Glukuronidas
beta-Mannosidas
beta-N-acetylglukosaminidas
Bevilon

Bikarbonat, aktuellt
Bikarbonat, standard (pCO2 5,3 kPa)
Biklin
Bilirubin
Bilirubin, konjugerat

Bilirubin, Konjugerat ( direkt )
Biopram
Biotinidas (EC 3.5.1.12)
Blodgas artärblod
Blodgas artärblod, utökad

upp

Blodgas kapillärblod
Blodgas kapillärblod, utökad
Blodgas venblod
Blodgas venblod, utökad
Bly

BRAF (7q34)
BRAF (7q34) FISH
BRAF V600X-mutationsanalys
Bromazepam
BUN

Buprenorfin
ß-mannosidos

upp

C

C1-Esterasinhibitor + C4
C1-Inaktivator
C3
C3/C4 förbrukning/inflammation
C4

CA 15-3
Cadmium
Calcium
Calcium, joniserad
Calciumpyrofosfat- och uratkristaller

CALR Mutationsanalys
Cancerantigen 125
Cancerantigen 15-3
Cancerassocierat antigen 19-9
Cannabinol

Cannabis
Cannabismetaboliter
Carbohydrate-deficient transferrin
Carboxyterminal Telopeptid av typ 1 kollagen
Carcinoembryonalt antigen

upp

Carnitin
CBFB (16q22) inv(16), FISH
CBFB-MYH11, inv(16) kvantitativ PCR
CCL18
Cd

CDG
CDKN2A, p16, (9p21) FISH
CDKN2C (1p32)/CKS1B (1q21) FISH
CDT
CEA

CEBPA mutationsanalys
Cefotaxim
Cell proliferation assay
Celler, CD34-positiva
Celler, flödescytometrisk klassificering

Celler, leukemitypning
Celler, Likvor ; Antal
Celler, morfologi
Cellseparering, autoMACS (automatiserad Magnetisk Cell Sorterare)
Centralstimulerande aminer

upp

Centralstimulerande aminer (amfetamin, metamfetamin, Ecstasy)
CEP 8 (p11.1-q11.1)
CEP12 (p11.1-q11.1)
cerebrospinalvätska
Cerebrotendinös xantomatos

Ceroidlipofuscinos 1
Ceroidlipofuscinos 2
Certican
Ceruloplasmin
CFU (Colony Forming Unit)

Chitotriosidas
CHr
Chromogranin A
CIC(19q13.2) FISH
Cilomed

Cilopram
Cipralex
Cipramil
Cisordinol
Citalomed

upp

Citalop
Citalopram
Citapram
Citapriwa
Citavie

Citoglan
Citrullin
Cl
Claforan
CLN 1

CLN 2
Clopixol
Clorid
Clozapine
COHb

COL1A1-PDGFB t(17;22) FISH
Concerta
Copeptin
Copeptin-proAVP
C-peptid

upp

CPT II
Crisomet
CSF1R (5q33-q34) FISH
Cu
Curadon

CXCL13, B Cell-Attracting chemokine 1(BCA-1)
Cyklopropylfentanyl
Cyklosporin A, specifik
Cystatin C
Cystationin

Cystin
Cytogenetisk analys
Cytologi
Cytologi, likvor

upp

D

1,25-Dihydroxi-vitamin D
D13S319, (13q14.3) FISH
D20S108 (20q12) FISH
D7S486 (7q31) FISH
Dabigatran

d-Amfetamin
D-dimer
DDIT3 (CHOP) (12q13) FISH
Dehydroepiandrosteronsulfat
Dehydrokolesterol

DEK-NUP214 t(6;9)(p22;q34) FISH
DEK-NUP214, t(6;9) kvantitativ PCR
Depot
Desital
Desitin

Dexamfetamin
DHEA-sulfat
Diagnostisk sammanfattning från benmärgsrond
Dialysvätska(peritonealdialys) diff
Diazepam

upp

dic (9;20)(p13.2;q11.2) FISH
Diff
Differentialräkning
Digoxin
Dihydroxifenylalanin

Dipeptidyl Peptidas IV
Dipropylacetat
Direktreagerande bilirubin
Disialotransferrin (CDT)
D-Laktat

Dopamin
Drog
Droganalys
Drogpaket i saliv
Drogtest

Duloxetin
D-vitamin (25-hydroxi)

upp

E

E2A(19p13.3)/PBX1(1q23.3)/HLF(17q22) FISH
Ecstacy
Ecstasy
Efedrin
Efexor

EGFR(7p11.2)/CEN7 FISH
EGR1 (5q31) FISH
Elektrofores proteiner urin
Elfores proteiner
Elvanse

EML4-ALK, inv(2)(p21p23) FISH
EMTX
Enolas (EC 4.2.1.11), neuronspecifikt
Entact
Eosinofila celler

Epanutin
EPK
EPO
Equasym
Ergenyl

upp

Erytrocyter
Erytrocyter partikelkoncentration
Erytrocyter, medelvolym (MCV)
Erytrocyter, morfologi
Erytrocyter, sänkningsreaktion

Erytrocyter, volymfraktion
Erytropoietin
Escitalopram
Esertia
Esteras, alfa-naphtylacetat

Esteras, naftol-AS-D-acetat
Esteras, naftol-AS-D-kloroacetat
Estimerat proteinintag
etandiol
Etanol

Etizolam
ETV6 (12p13)
ETV6-RUNX1, t(12;21) kvantitativ PCR
ETV6-RUNX1, t(12;21)(p13;q22) FISH
Etylalkohol

upp

Etylenglykol
Etylfenidat
Etylmorfin
Everolimus
EVF

EVI (3q26), t(3;3); inv(3) FISH
EWSR1 (22q12) FISH

upp

F

Faktor II
Faktor II genotyp
Faktor IX:C
Faktor V
Faktor V genotyp

Faktor VII
Faktor VIII:C
Faktor X
Faktor XI
Faktor XII

Faktor XIII
Familjär Hyperkolesterolemi
Fe
Fe/TIBC/Transferrin-mättnad
Fenantoin

Fencyklidin
Fenemal
Fenobarbital
Fentanyl
Fenylalanin

upp

Fenylpyruvat
Fenytoin
Ferritin
Fettsyramönster
Fettsyror, fria

FFA
FGFR1, (8p12) FISH
Fibrinogen
Fibroblastetablering
FIP1L1-PDGFRA, (4q12), FISH

FISH
FK 506
FLK
FLT3-ITD Allelic Ratio
FLT3-TKD mutationsanalys

Flubromazepam
Flubromazolam
Fluoxetin
Fluoxetin och desmetylfluoxetin
Folater

upp

Follitropin
Formimino-glutaminsyra
Fosfat
Fosfatas alkalisk, benspecifikt
Fosfatas alkaliskt

Fosfatas, alkalisk (EC 3.1.3.1)
Fosfatas, sur
Fosfatidyletanol 16:0/18:1
Fosfoetanolamin
Fosfofruktokinas

Fosfolipidfettsyramönster i erytrocyter
Fosfomannoisomeras
Fosfomannomutas2
Fosfo-tau
FOXO1 (FKHR) (13q14.11) FISH

Fragilitet osmotisk
Fragmin
Fragmin, dalteparinnatrium
Fraktionerade Hemoglobiner
Fri beta humant koriongonadotropin

upp

Fri sialinsyra
Fri Sialinsyra/Kreatinin
Fria lätta kedjor, kappa
Fria lätta kedjor, kappa/lambda kvot
Fritt 25OH Vitamin D

Fukosidos
Furanylfentanyl
FUS (16p11) FISH
FUT2 genotyp
Fytansyra

upp

G

G6PD enzymaktivitet
Gabapentin
Galaktos-6-sulfat-sulfatas
Galaktos-6-sulfat-sulfatas-antikroppar
Galaktosialidos

Galaktosylceramidas
GALC genotyp
Gallsyror
Gamma- H2AX
Gamma-aminosmörsyra

gamma-Glutamyltransferas (EC 2.3.2.2)
Gastrin
Gaucher genotyp
GBA genotyp
GFAp

GFR
GH (hGH)
GHB
Gilbert genotyp
Glia-fibrillärt surt protein

upp

Glivec
globotriaosylsfingosin
Glukos
Glukos-6-fosfat dehydrogenas (EC 1.1.1.49)
Glukosamin-6-sulfatas

Glukosaminacetyltransferas
Glukosbelastning
Glukosylceramidas
Glukosylceramidas-antikroppar
Glutamin

Glutaminsyra
Glycerol
Glycin
Glycylprolin
Glykokonjugat

glykol
Glykosaminoglykaner
Glykosyleringsstörning (medfödd)
GM1 gangliosidos
GOT

upp

GPT
Growth Hormone (Tillväxthormon)

upp

H

25-Hydroxi-vitamin D
3-Hydroxibutyrat
3-Hydroxismörsyra
4-Hydroxi-3-metoximandelat
4-hydroxysmörsyra (GHB)

4-Hydroxysmörsyra, GHB, gamma-Hydroxybutyrat
5-HIAA
5-Hydroxiindolacetat
5-hydroxylysin
Haldol

Haloperidol (Haldol)
Haptoglobin
Hb
Hb, Epk + index, Celldyn
Hb, EVF

HBA genotyp
HbA1c
HBA-genotyp
HBB genotyp
HBB-genotyp

upp

HCG
HCO3- standard
HDL-Kolesterol
Hematokrit
Hematopoetiska stamceller totalt

Hemofilifaktor A
Hemoglobin
Hemoglobin (MCH)
Hemoglobin (MCHC)
Hemoglobin A1c

Hemoglobin i Retikulocyter
Hemoglobin S
Hemoglobin, fetalt
Hemoglobin, fetalt enl. Kleihauer
Hemoglobin, fraktionerade

Hemoglobin, fritt
Hemoglobinopatier
Hemoglobinopatiutredning
Hemosiderin / Sideroblaster
Heparansulfatsulfamidas

upp

Heparininducerade trombocytantikroppar
Hermolepsin
Heroin
Heroinmetabolit
Hexosaminidas A

Hexosylsfingosin
HFE genotyp
Histidin
HIT
HMMA

Holotranskobalamin
Homocitrullin
Homocystein
Homocystin
Homogentisinsyra

Homokarnosin
Homovanillat
Homovanillinsyra
Human Epididymis Protein 4
Human soluble CD40 Ligand

upp

HVA
Hyalina cylindrar
Hydrokodon
Hydromorfon
Hydroxyprolin

Hypokroma Erytrocyter
Hämofilifaktor A

upp

I

ICTP
Iduronat-2-sulfat-sulfatas
Iduronatsulfatsulfatas
Iduronatsulfatsulfatas-antikroppar
Ig rearrangemang

IgA
IgD
IGF-I (Insulinlike growth factor I)
IGF-II (Insulinlike growth factor II)
IgG

IgG/A/M-Poly/M-komp
IGH (14.32.3.) FISH
IGH-BCL2 t(14;18)(q32;q21) FISH
IGH-CCND1, t(11;14)(q13;q32) FISH
IGH-FGFR3, t(4;14)(p16;q32) FISH

IGH-klonalitetsanalys
IGH-MAF, t(14;16)(q32;q23) FISH
IGH-MALT1 t(14;18)(q32;q21)
IGH-MYC, t(8;14)(q24;q32), FISH
IGHV mutationsanalys

upp

IgM
IL-6 Akut
Imatinib
Immunglobulin A
Immunglobulin D

Immunglobulin G
Immunglobulin kappakedjor/Kreatinin
Immunglobulin lambdakedjor/Kreatinin
Immunglobulin M
Immunglobulin, Kappakedjor

Immunglobulin, Lambdakedjor
Immunoblotting IgG
Immunoblotting IgM
Immunofenotyp
Immunoglobuliner

Imovane
INCL
Index (MCV,MCH,MCHC)
Influensa A
Influensa B

upp

Inhibin-B
Innohep, tinzaparinnatrium
Insulin
Insulinlik tillväxtfaktor-bindare 3
Insulinlike growth factor binding protein-1

Insulinlike growth factor I (IGF-I)
Insulinlike growth factor II (IGF-II)
Insulinliknande tillväxtfaktor
Interleukin-6
Intratekal Ig-prod

Invega
Iohexol
Iohexol-clearance
Isoelektrisk fokusering
Isoleucin

Isopropanol

upp

J

JAK2 exon12 mutationsanalys
JAK2 V617F mutationsanalys
JAK2(9p24) FISH
Järn
Järnbindande kapacitet, totalt

Järnpaket

upp

K

2-(2-Klorfenyl)-2-(4-klorfenyl)-1,1-dikloretan
4-Klormetkatinon
K
Kadmium
Kalcitonin

Kalcium
Kalciumpyrofosfat
Kalium
Kappa-Index
Kappakedjor

Karbamazepin
Karfentanil
Karnitin
Karnitinpalmitoyltransferas 2 (EC 2.3.1.21)
Karnosin

Katekolaminer
Katinon
Keppra
Ketamin
Ketobemidon

upp

Ketoner
Khat
Kiralt amfetamin
KIT D816V Mutationsanalys
Klexane, enoxaparinnatrium

KLL FISH
Klofedron (3-CMC)
Klomipramin och desmetylklomipramin
Klonazepam
Klonazolam

Klorid
Klozapin
KMT2A (11q23)
KMT2A-AFF1, t(4;11) kvantitativ PCR
KMT2A-MLLT1, t(11;19) kvantitativ PCR

KMT2A-MLLT10, t(10;11) kvantitativ PCR
KMT2A-MLLT3, t(9;11) kvantitativ PCR
KMT2A-SEPT6, t(X;11) kvantitativ PCR
Koagulationsfaktor II (funktionell)
Koagulationsfaktor IX (funktionell)

upp

Koagulationsfaktor V (funktionell)
Koagulationsfaktor VII (funktionell)
Koagulationsfaktor VIII (funktionell med kromogent substrat)
Koagulationsfaktor VIII (funktionell)
Koagulationsfaktor X (funktionell)

Koagulationsfaktor XI (funktionell)
Koagulationsfaktor XII (funktionell)
Koagulationsfaktor XIII
Koagulationsfaktorer utom VII och XIII (Aktiverad partiell tromboplastintid)
Kobalaminer

Kodein
Kokain
Kokainmetaboliter
Koldioxid, partialtryck
Kolestanol

Kolesterol (Kolesterol+Kolesterol-estrar)
Kolhydrater, Periodic-Acid-Schiff (PAS)
Kollagen-I Telopeptid
Kolmonoxidhemoglobin
Kombinerade ospecifika och specifika esteraser (Dubbelesteraser)

upp

Komplementfaktor 3
Komplementfaktor 4
Konkrementanalys
Koppar
Koriongonadotropin + fri beta-peptid

Kortikotropin
Kortisol
Kortisol kvällsprov
Kortisol morgonprov
Kortison kvällsprov

Kortison morgonprov
Kotinin
Krabbe genotyp
Kratom
Kreatinin

Kreatinkinas (EC 2.7.3.2)
Kreatinkinas, isoenzymer (CK-MB)
Kromogranin A
Kromosomanalys
Kryoglobulin

upp

Könshormonbindande globulin SHBG

upp

L

l/d-kvot amfetamin
Labileno
Laktas genotyp
Laktat
Laktat, D-

Laktatdehydrogenas (EC 1.1.1.27)
Laktatdehydrogenas isoenzymer i serum
Laktosbelastning
Lamanticon
Lambdakedjor

l-Amfetamin
Lamictal
Lamonal
Lamopharm
Lamoscope

Lamotrigin
Lanoxin
LAPA
LD
LD isoenzymer

upp

LDL-Kolesterol
LDLR
LDLRAP1
L-Dopa
Leber´s Hereditary Optic Neuropathy

Lecitinfettsyramönster
Lehydan
Leiden genotyp
Leponex
Leptilen

Leptin
Leucin
Leukocyter
Leukocyter mononukleära
Leukocyter Partikelkoncentration

Leukocyter polynukleära
Levetiracetam
Levodopa
LHON Leber’s Hereditary Optic Neuropathy
Likvor

upp

LINCL
Lipidelfores
Lipider, Sudan svart B
Lipidstatus
Lipoprotein(a)

Lipoproteiner fraktionerade
Lithionit
Litium
L-Laktat
LMH

Loperamid
Lorazepam
LPK
LSD
Lupusantikoagulans

Lutropin (tidigare Luteotropin)
Lymfocyter
Lymfocyter, vakuoliserade
Lyrica
Lysin

upp

Lysodren
LysoGb1
LysoGb3
LysoGL1
Lysosfingomyelin

Lysosfingomyelin509
Lysozym
Lågmolekylärt heparin, mätt som anti-Xa aktivitet (t.ex. Fragmin)
Långkedjade fettsyror
Läkemedelsinducerad trombocythämning, Multiplate

Lösliga glykokonjugat i urin

upp

M

3-Metoxiadrenalin (okonjugerat)
3-Metoxiadrenalin (okonjugerat)/Kreatinin
3-Metoxinoradrenalin (okonjugerat)
3-Metoxinoradrenalin (okonjugerat)/Kreatinin
3-Metoxityramin (okonjugerat)

3-Metoxityramin (okonjugerat)/Kreatinin
3-metoxytyramin
6-Metylmerkaptopurin nukleotid
6-Monoacetylmorfin
Magnecyl

Magnesium
Makroprolaktin
Mangan
Mb Fabry
Mb Gaucher

Mb Krabbe
Mb Pompe
Mb Salla
Mb Sandhoff
Mb Schindler

upp

Mb Tay-Sachs
Mb Wolman
MCAD enzymaktivitet
MCH
MCH, Hemoglobin (Erc-Index)

MCHC
MCHC, Hemoglobin (Erc-Index)
MCHr
MCV
MDA (Ecstacy)

MDA (Ecstasy)
M-diff celler morfologi
MDM2(12q15)
MDM2(12q15) FISH
MDMA (Ecstacy)

MDMA (Ecstasy)
MDPV
Medikinet
Medium chain acyl-CoA-dehydrogenas (MCAD) (EC 1.2.99.3)
Mefedron

upp

Meronem
Meropenem
Meskalin
Met(7q31.2)/CEN7 FISH
Metadon

Metakromatisk leukodystrofi
Metamfetamin
Metanefriner
Metanol
Methemoglobin

Methotrexate
Metionin
Metoject
Metorfan
Metotrexat

Metoxiadrenalin
Metoxiadrenalin/kreatinin
Metoxikatekolaminer
Metoxikatekolaminer/kreatinin
Metoxinoradrenalin

upp

Metoxinoradrenalin/kreatinin
Metylfenidat
Metylmalonat
Metylmalonsyra
Metylon

Mevalonsyra
Mg
Midazolam
Mikroalbumin
Mirtazapin

Mirtin
Missbruksanalys
Missbruksprov
Mitokondriefunktion
Mitomycin C känslighet

Mitotan
Mitragynin
Mjölksyredehydrogenas
M-komponent/Polyklonalt IgG, A, M
MLD genotyp

upp

MLL, (11q23) FISH
MLL-AF10, t(10;11) kvantitativ PCR
MLL-AF4, t(4;11) kvantitativ PCR
MLL-AF9, t(9;11) kvantitativ PCR
MLL-AFF1, t(4;11) kvantitativ PCR

MLL-ENL, t(11;19) kvantitativ PCR
MLL-MLLT1, t(11;19) kvantitativ PCR
MLL-MLLT10 (t(10;11)-fusionstranskript
MLL-MLLT10, t(10;11) Digital PCR
MLL-MLLT10, t(10;11) Kvantitativ PCR

MLL-MLLT10, t(10;11) digital PCR
MLL-MLLT10, t(10;11) kvantitativ PCR
MLL-MLLT2, t(4;11) kvantitativ PCR
MLL-MLLT3, t(9;11) kvantitativ PCR
MLL-SEPT6, t(X;11) kvantitativ PCR

Modafinil
Molybden
Monocyter
Mononukleosrelaterade antigen
Mononukleostest

upp

Monospot
Morfin
Motrigal
MPA
MPL mutationsanalys

MRD PCR
MRD, measurable residual disease
MRD, minimal residual disease
MTHFR
MTHFR genotyp

Mukopolysackarider
Mukopolysackaridos typ I
Mukopolysackaridos typ II
Mukopolysackaridos typ IIIa
Mukopolysackaridos typ IIIb

Mukopolysackaridos typ IIIc
Mukopolysackaridos typ IVa
Mukopolysackaridos typ IVb
Mukopolysackaridos typ VI
Mukopolysackaridos typ VII

upp

Multiplate
MYC (8q24) FISH
MYCN (2p24) FISH
MYD88 L265P-mutationsanalys
Myelom FISH

Myeloperoxidas
Mykofenolsyra
Myoglobin

upp

N

Na
N-Acetyl Glukosaminidas
N-Acetyl-5-aminofenol
N-Acetylaspartat
Natrium

Nebcina konc.
N-etylnorhexedron
N-Etylpentedron
Neurofilament light protein
Neutraliserande antikroppar rekombinant alfagalaktosidas

Neutraliserande antikroppar rekombinant alfa-galaktosidas
Neutrofila granulocyter
NFL
NGS-panel; riktad sekvensering av TP53-genen
NGS-panel;myeloisk malignitet

Niemann-Pick A / B
Niemann-Pick C1
Niemann-Pick C2
Nikotinmetabolit
Nitisinon

upp

Nitrazolam
Nitrit
Njursten
Noradrenalin
Nordiazepam

Normetanefriner
Norspan
Nortriptylin
NPM1 djupsekvens
NPM1 mutationsanalys

NPM1-mutation, Kvantitativ RT-PCR
Np-metyl-histidin
nPNA
NSE
NTBC

N-terminal propeptid av typ 3 prokollagen.
N-terminal propeptid av typ I prokollagen
Nt-metyl-histidin
NT-proBNP
NTRK2 (9q21.32-q21.33) FISH

upp

NTRK3(15q25.3-q26.1) FISH

upp

O

25-OH Vitamin D
5-Oxoprolin
9-OH-Risperidon
O-desmetyltramadol
Olanzapin

Oligoklonala band
Oligosackarider
Omentin
OPDDD
Opiater

Opiater (morfin, kodein och etylmorfin)
Orexin-A, Hypokretin-1
Orfadin
Orfiril
Organiska syror, fraktionerade

Orgaran, danaparoidnatrium
Ornitin
Orosomucoid
Orotsyra
Osmolalitet

upp

Osmotisk resistens
Osteocalcin
Oxazepam
Oxiderat glutation
Oxikodon

Oximorfon
Oxygen, partialtryck
Oxygenmättnad

upp

P

1,2-Propandiol
1p36/1q25 och 19q13/19p13 FISH
Paliperidon
Palmitoylproteintioesteras
Panodil

PAPP-A
Paracetamol
Parathormon
Parathormonliknande peptid
Parenkymskademarkörer

PAS
Pb
PBG-syntas
pCO2
PCSK9

PCT
PDGFRB, (5q33.2) FISH
PDH
Pepsinogen I (EC 3.4.23.1)
Perfalgan

upp

Peroxisomal biogenesstörning
Peroxisomal screening
Peroxisomala sjukdomar
PEth 16:0/18:1
Petidin

pH
Pharmalam
Pigmentanalys
Pipekolsyra
Piperacillin

PK (INR)
Placentärt alkalisk fosfatas
PLAP (Placentärt alkalisk fosfatas)
Plasmalogener
Pleuravätska

PML-RARA t(15;17)(q22;q21.1) FISH
PML-RARA, t(15;17) kvantitativ PCR
PNH-test
pO2
Porfobilinogensyntas (EC 4.2.1.24)

upp

Pradaxa
Prealbumin
Pregabalin
Pregnacy Associated Plasma Protein A
Pregnantriol

Preparering av lymfocyter för mt-DNA
Pristansyra
Procalcitonin
Progenitorceller
Progesteron

Prokollagen-III-peptid
Prolaktin
Prolin
Propylenglykol
Prostataspecifikt antigen

Prostataspecifikt antigen, kvot fritt/total
Protein C
Protein S, fritt
Protein S-100
Protein, C-reaktivt

upp

Protein, totalt
Proteiner fraktionerade Likvor/ Serum
Proteiner, fraktionerade
Protrombin
Protrombin genotyp

Protrombinkomplex
PSA
PSA, kvot
Psilocin
Ptau

PTHrP
PTK
Pyridoxal-5-fosfat
Pyrofosfat
Pyroglutaminsyra

Pyruvat
Pyruvatdehydrogenas (EC 1.2.4.1 + EC 2.3.1.12 + EC 1.8.1.4)
Pyruvatkinas (EC 2.7.1.40)

upp

Q

Quetiapin

upp

R

RARA (17q21) FISH
Reducerat glutation
Remeron
Renin (aktivt)
Respirationsstatus artärblod

Respirationsstatus artärblod, utökad
Respirationsstatus kapillärblod
Respirationsstatus kapillärblod, utökad
Respirationsstatus venblod
Respirationsstatus venblod, utökad

Retikulocyter
Rhizomel kondrodysplasi typ 2
Rhizomel kondrodysplasi typ 3
Ridalux
Risperidal

Risperidon
Rispid
Ritalin
Ritalinsyra
Rivaroxaban (Xarelto) direkt faktor Xa-hämmare

upp

ROS1(6q22.1) FISH
RS-virus
RUNX1(AML1)-RUNX1T1(ETO), t(8;21)(q22;q22)
RUNX1-RUNX1T1, t(8;21) kvantitativ PCR

upp

S

S-100
Saccaropin
Salicylat
Salla genotyp
S-AMH

Saposinbrist
Sarkosin
Saroten
SDF-1a, Stromal cell-derived faktor 1 alfa
Sediment

Selen
Sensaval
Serin
Seroplex
Seroquel

Sertralin
Sertranat
Sertrasen
Sertraxea
Sertrparma

upp

Sfingomyelinas
Sialidas
Sialidos
Sirolimus
SLC17A5 genotyp

Smith-Lemli-Opitz syndrom
Sodium oxybate
Somatotropt Hormon (Somatotropin)
Spektrofotometri av cerebrospinalvätska
Sperinar

Speron
SS18 (SYT) (18q11.2) FISH
STAP1
Stenanalys
Sternalpunktat

Stilnoct
Suboxone
Subutex
Succinylaceton
Sulfatid

upp

Sulfocystein
Surt lipas
Svettest screening
Svettest utökad
Syrabasstatus artärblod

Syrabasstatus kapillärblod
Syrabasstatus kapillärblod, utökad
Syrabasstatus venblod
Syrabasstatus venblod, utökad
Syrabasstatus, utökad

Syrgasmättnad
Sänkningsreaktion

upp

T

6-Tioguanin nukleotid.
Tacrolimus (FK 506)
Takrolimus
Talassemiutredning
Talocit

Tapentadol
Targocid
Tau
TAU genotyp
Taurin

TCF3-PBX1, t(1;19) kvantitativ PCR
TCF3-PBX1, t(1;19)(q23;p13.3) FISH
TCR klonalitetsanalys
TCR rearrangemang, diagnos
TCR rearrangemang, klonalitet

TCR rearrangemang, uppföljning
Tegretol
Teicoplanin
Temazepam
Temgesic

upp

Teofyllamin
Teofyllin
Teovent
Testosteron
Testosteron, högkänslig

Testosteron/SHBG kvot
Testosteron/SHBG subst kvot
Tetrahydrocannabinolsyra
Tetrahydrocannabinolsyra, THC, cannabinol
Tfr

TG
THC
Theo-Dur
Threonin
Thyreoidea interferens

Tiamin
Tianeptin
TIBC
Tifisertral
Tillväxthormon (GH)

upp

Tiopurin S-metyltransferas (EC 2.1.1.67)
Tiopurinmetabolit
TNF-alfa
Tobramycin
Totalsialinsyra i urin

TotalSialinsyra/Kreatinin
TP53, (17p13.1) FISH
TPK
TPMT
TPMT genotyp

TRA/D (14q11.2) (FISH)
Tramadol
Transferrin
Transferrin järnmättnad
Transferrinmönster

Transferrinreceptor, löslig
Transketolas EC 2.2.1.1
Transtyretin
Triazolam
Triglycerider

upp

Trijodtyronin, fritt
Trijodtyronin, totalt
Trimonil
Tripeptidylpeptidas-I
Trombinhämmare (Dabigatran)

Trombocytaggregation
Trombocytantigen
Trombocyter
Trombosutredning
Troponin I Högkänsligt

Tryptizol
Tryptofan
Tyreoglobin
Tyreoideahormoner, utredning av misstänkt analysinterferens
Tyrosin

Tyrosinemi
Tyrotropin
Tyrotropin receptorantikroppar (TRAK)
Tyroxin, fritt
Tyroxin, T4

upp

Tyroxinbindande globulin

upp

U

UGT1A1 genotyp
Urat
Uratkristaller
Urea
Urinsten

Urinsticka
Urinsyra
Urinämne
UroVysion CEP3, CEP7, CEP17, p16(9p21) FISH
USP6(17p13) FISH

upp

V

Valin
Valproat
Vancomycin
Vandral
Vanilinmandelsyra

Vascular endothelial growth factor (VEGF)
VEGF(A) (Vascular endothelial growth factor)
VEGF(D) (Vascular Endothelial Growth Factor D)
Venlafaxin
Very long chain acyl-CoA dehydrogenas (VLCAD) (EC 1.3.99.13)

Vimal
Vitamin B1
Vitamin B12
Vitamin B6
Vitamin D (25-hydroxi)

Vitamin D Bindande protein
Vitamin D Bindarprotein
VLCAD enzymaktivitet
VLCFA
VMA

upp

von Willebrand faktor (funktionell)
von Willebrandfaktor (Antigen)
Vätejonaktivitet

upp

W

WT1, kvantitativ PCR

upp

X

Xeplion
Xyrem

upp

Y


upp

Z

Zeldox
Zink
Ziprasidon
Ziral
Zoloft

Zolpidem
Zopiklon
Zuklopentixol
Zypadhera
Zyprexa

upp

Ä


upp

Ö

Östradiol
Östradiol, högkänslig

upp

Klinisk Kemi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, uppdaterad 2021-10-15 av RMT+ systemet.