11657

Lupusantikoagulans

Synonymer

Immunoglobuliner

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Plasma

Rör el. motsv

Na-citrat 0,11 M (9 delar blod och 1 del citrat) fullvolyms vakuumrör som drar 2,7 mL.

Provtagning

Venöst
Screening för lupusantikoagulans, 5 citratrör. Vid samtidig venös trombosutredning, 7 citratrör och 1 EDTA-rör.Proverna lämnas omgående till lab för omhändertagande.Inför provtagning/provhantering se anvisningar kopplade till Remiss 3 Klinisk Kemi, Koagulationsanalyser.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Lämnas till laboratoriet inom 30 min. Provet centrifugeras omgående vid 2000 g i 20 min. Plasman avskiljes med en marginal till blodkropparna om minst 0,5 cm. Poola plasman och portionera minst 500 µL till 2 mL kryorör med skruvkork. För rätt antal kryorör se under provhantering på Remiss 3 Klinisk Kemi, Koagulationsanalyser. Fryses i kolsyreis eller -20 °C.

Transport

Transporteras med kolsyreis i frigolitlåda till laboratoriet.

Remiss

Remiss

Remissord

Lupusantikoagulans

Metod

Metodtyp

 

NPU-Kod

Saknas

Ackrediterad

Nej
 

Ingående analyser

P-dRVVT(screen)-kvot
P-APT-tid
P-PK (INR)
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.